We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tá spriocdháta d’aighneachtaí dréachtscéim Institiúid Oideachais Marino imithe anois agus tá an Scéim á críochnú.

Le linn na scéime seo, beidh sé mar sprioc ag an Institiúid níos mó seirbhísí trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil ar an gCampas do mhic léinn agus do bhaill foirne a éilíonn na seirbhísí.

Cuirfear cóip den scéim chomhaontaithe ar aghaidh chuig Oifig an Choimisinéara Teanga agus déanfar poibliú inmheánach agus seachtrach uirthi.