We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Acht na dTeangacha Oifigiúla

AIGHNEACHTAÍ Á LORG
ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003
DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ
AG INSTITIÚID OIDEACHAIS MARINO

Tá sé i gceist ag Institiúid Oideachais Marino scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Institiúid Oideachais Marino ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:
Caoileann.nidhonnchadha@mie.ie

Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9.

Roimh 5.00 i.n. 31/5/19

Is féidir go mbeidh fáil go poiblí ar aighneachtaí ag www.mie.ie