We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

JAMIE:  Helping you to Prepare for your Leaving Certificate Irish Exam

JAIME

Welcome to Jamie, a MIE initiative designed to assist Leaving Certificate students with their studies by providing short video clips to help them prepare for their Leaving Certificate Irish examinations.

These videos can be viewed with subtitles on the Jamie YouTube channel.

Fáilte romhaibh go Jamie, tionscnamh ó Institiúid Oideachais Marino chun cuidiú le daltaí Ardteisiméireachta ina gcuid staidéar trí fhíseáin gherra a chur ar fáil a chabhróidh leo ullmhú do scrúduithe Gaeilge na hArdteisiméireachta.