We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ceisteanna Coitianta

Is gá. Tabhair faoi deara go mbeidh H3 (70%) ar a laghad ag teastáil uait sa Ghaeilge murab ionann is H4 (60%) don Bachelor in Education (through the medium of English). Tabhair faoi deara chomh maith go bhfuil Leibhéal B1 (Meánleibhéal) sa TEG (Teastas Eorpach na Gaeilge) mar íosriachtanas iontrála agus go mbeidh Leibhéal C1 (Ardleibhéal) le baint amach roimh dheireadh na céime.

Oireann an Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge go speisialta do mhic léinn ar mian leo múineadh trí mheán na Gaeilge ach beidh céimithe ón gcéim i dteideal cur isteach ar phoist i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an meán teagaisc chomh maith.

Ní gá ach meastar go mbeidh an-spéis ag scoileanna Gaeltachta agus ag scoileanna Lán-Ghaeilge céimithe a fhostú a bhfuil a n-oideachas múinteoirí déanta acu trí mheán na Gaeilge.

Beidh idir 25 agus 35 áit ar fáil ar an gcéim. Beidh an leibhéal pointí ag brath ar éileamh. Ní féidir tagairt don leibhéal pointí a bhí ann san am atá caite mar is í 2019/2020 an chéad bhliain den chéim. An t-íosleibhéal pointí don Bachelor in Education (through the medium of English) sa bhliain 2017 ná 451 (rogha randamach). D’fhéadfadh an leibhéal pointí don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge a bheith níos airde nó níos ísle ná sin.

Tabharfar ach amháin na modúil “English” agus “The Teaching of English”.

Beidh. Déanfar na Socrúcháin Scoile ar fad, ina measc an Socrúchán Scoile don Oideachas Speisialta, i scoileanna ina bhfuil an Ghaeilge mar an meán teagaisc. Ar na Socrúcháin Scoile sin, múinfear Béarla trí mheán an Bhéarla. Ní cheadófar aon Socrúchán Scoile a dhéanamh i scoileanna ina bhfuil an Béarla mar an meán teagaisc.

Is féidir le haon scoláire an Cód CM003 a úsáid. Is Cód breise é an Cód CM004 do scoláirí atá ina gcónaí sa Ghaeltacht. Coinneofar thart ar 10% d’áiteanna ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge d’iarratasóirí Gaeltachta a shásaíonn na híosriachtanais iontrála.