Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Acht na dTeangacha Oifigiúla

‘Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú, ar bhealach eagraithe, thar thréimhse ama. Tá sé i gceist ag an reachtaíocht áit agus spás a chruthú don teanga i saol poiblí na tíre. Tá Oifig an Choimisinéara Teanga bunaithe faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla mar oifig reachtúil neamhspleách a fheidhmíonn ina seirbhís ombudsman agus mar áisíneacht ghéilliúlachta’

- Treoirleabhar, Acht na dTeangacha Oifigiúla, An Comisinéir Teanga

Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar threoirleabhar Acht na dTeangacha ón gCoimisinéir Teanga anseo:

www.coimisineir.ie/treoirleabhar-dacht-na-dteangacha-oifigiula?lang=GA

www.coimisineir.ie/treoirleabhar-dacht-na-dteangacha-oifigiula?lang=EN

Tá tuilleadh eolais maidir le hOifig an Choimisinéara Teanga ar fáil ag www.coimisineir.ie.