Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cumann Gaelach Marino_logo_col

Más Gaeilgeoir líofa, cainteoir dúchais, duine le cúpla focal nó fiú duine le spéis sa teanga thú - cuirfear Fáilte Uí Cheallaigh romhat i gcónaí i gCumann Gaelach Marino!

Tá Cumann Gaelach Marino ag dul siar le fada an lá i stair na hInstitiúide. Is í an aidhm atá ag an gCumann Gaelach ná an Ghaeilge a spreagadh agus a chur chun cinn i measc na mac léinn agus deis a thabhairt do mhic léinn na hInstitiúide freastal ar imeachtaí agus ócáidí éagsúla rith na bliana trí mheán na Gaeilge.

Eagraíonn an Cumann Gaelach réimse leathan d’ócáidí idir chéilithe, cheardlanna, thráth na gceist agus araile ach is í Seachtain na Gaeilge an príomhimeacht a bhíonn ar siúl acu gach bliain. Bíonn fáilte is fiche roimh chuile dhuine chun teacht chuig ag an gciorcal comhrá a bhíonn acu sa Cheathrú Gaeltachta i Spás na Mac Léinn uair sa tseachtain chun cupán tae saor in aisce a fháil agus deis a fháil Gaeilge a labhairt!

Is iad Gráinne Ní Chinnéide

Gráinne Ní Chinnéide

agus Phil Boyle Oifigigh Ghaeilge Aontas na Mac Léinn 2019-2020.

Phil Boyle

Oibríonn na hOifigigh Ghaeilge in éineacht le Roinn na Gaeilge chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na mac léinn in IOM agus chun na deisneanna céanna a thabhairt dóibh siúd atá ag iarraidh feidhmiú trí Ghaeilge san Institiúid agus ar an gCampas.


Is féidir teagmháil a dhéanamh leis a hOifigigh Gaeilge ag:

sugaeilge@momail.mie.ieoifigighghaeilge@momail.mie.ie