We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Suim Láidir léirithe sa chéad B.Oid. trí mheán na Gaeilge

Preasráiteas 15/08/19 [English version below]

De réir tairiscintí an CAO, is 491 pointe (40 pointe a bronnadh bunaithe ar phas a bhaint amach sna scrúduithe TEG Leibhéal B1 a bhí mar réamhriachtanas don chéim) a bhí ag teastáil ó dhaoine chun áit a fháil ar an gcéim, ‘Baitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge’ in Institiúid Oideachais Marino i mbliana. Is í seo an chéad chéim sa bhunmhúinteoireacht trí mheán na Gaeilge i stair an Stáit.

Ó Mheán Fómhair, beidh ar 35 mhac léinn ar an gclár seo cur lena gcumas sa Ghaeilge ionas go mbeidh siad in ann ardchumas sa Ghaeilge a chothú sna páistí a bheidh á múineadh acu, ina measc cainteoirí dúchais. Beidh orthu freisin ardchumas a bhaint amach i múineadh na Gaeilge agus i múineadh na n-ábhar Curaclaim go léir trí mheán na Gaeilge. Láranach sa chlár freisin beidh tumoideachas, FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha), agus idirdhealú do na suíomhanna éagsúla ina mbeidh siad ag múineadh. Gné ar leith den chéim is ea Ard-socrúchán Scoile 10 seachtaine i scoil Ghaeltachta sa cheathrú bliain.

Dúirt Uachtarán Institiúid Oideachais Marino, an Dr. Teresa O’Doherty, “Is iontach an rud é do bhunscoileanna Gaeltachta agus don earnáil oideachais Lán-Ghaeilge i gcoitinne go mbeidh céim trí mheán na Gaeilge sa bhunmhúinteoireacht ag tosú anseo i Marino i Mí Mheán Fómhair. Is eol dúinn go léir an fás as cuimse atá tagtha ar an earnáil Lán-Ghaeilge agus déanfaidh an chéim seo an-difríocht maidir le múinteoirí a chur ar fáil le hardchumas sa Ghaeilge agus an cumas ábhair uile an Churaclaim a mhúineadh trí Ghaeilge.”

Dúirt Aodán Mac Suibhne, Comhordaitheoir an Bhaitsiléara san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge, “Déanaimid comhghairdeas leis na mic léinn ar éirigh leo áiteanna a fháil ar an gcéim. Táimid ag súil go mór le fáilte a chur rompu go Marino agus tús a chur lena gcuid léachtaí a bheidh go hiomlán trí Ghaeilge.”

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:

Caoileann Ní Dhonnchadha, Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta, Marino Institute of Education
Fón: +35318535196
Ríomhphost: caoileann.nidhonnchadha@mie.ie
www.mie.ie/oid

Strong Student Interest in First Ever Irish-medium B.Ed.

Press Statement 15/08/19

With today’s [15/08/19] confirmation of the CAO Round 1 offers, MIE’s Bachelor in Education through the Medium of Irish initial teacher education programme has established a points requirement of 491 (40 of which were awarded based on the successful pre-entry completion of the TEG Level B1 examination) in the first year of the programme being offered.

This is the first time in the history of the State that an Irish-medium B.Ed. initial teacher education programme is available. In September, 35 students will be the first entrants to this programme and will be required over their four years of study to achieve an advanced competence in the Irish language for the purpose of providing enriched language input for all pupils, including native speakers of Irish. They will also develop a high level of expertise in the teaching of Irish and in delivering all of the curriculum subjects through the medium of Irish. Immersion education, Content and Language Integrated Learning (CLIL) and differentiation for linguistic diversity and multi-class settings will be central components of the new programme. A key feature of the degree is an extended 10 week Gaeltacht school placement in fourth year.

Commenting on the points requirement for the new programme, Dr. Teresa O’Doherty, President, Marino Institute of Education, said: “This programmes represents a very positive development for Gaeltacht primary schools and for the All-Irish Language sector in general. It is clear from the high points requirement that there is a significant demand for such a programme. There is a real need for quality teachers with a high level of ability in Irish who have an in depth knowledge of immersion education and the ability to teach the entire curriculum through Irish.”

Aodán Mac Suibhne, Principal Lecturer and Coordinator of Irish at Marino Institute of Education said: “This programme represents a wonderful opportunity for students who are interested in Irish to gain their initial teacher education qualification completely through the medium of Irish. The first graduates from the programme will be available from September 2023 to work in All-Irish and Gaeltacht schools. Their journey will start this September and - as with all programmes offered by the Institute - they can look forward to an enjoyable, rewarding and supportive student experience.”

For more information, please contact:

Caoileann Ní Dhonnchadha, Oifigeach Gaeilge agus Margaíochta, Marino Institute of Education
Tel: +35318535196
Email: caoileann.nidhonnchadha@mie.ie
www.mie.ie/oid