Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Marino Institute of Education is launching a Schools' Network. 

Schools-Network-4

Trí bheith páirteach i nGréasán Scoileanna Institiúid Oideachais Marino (IOM), déantar an gaol idir IOM agus comhpháirtithe scoile a chur ar bhonn foirmiúil, agus cuireann sé lenár gcomh-spriocanna gairmiúla, oideachais, sóisialta agus cultúrtha.

Is í céad chéim na comhpháirtíochta i nGréasán Scoileanna IOM ná an socrúchán scoile, ach osclaíonn sé doirse freisin d’fhéidearthachtaí níos leithne don fhás agus forbairt ghairmiúil. Is féidir linn obair as lámha a chéile chun pobal bisiúil oideachasóirí a chruthú atá tiomanta do bharr feabhais teagaisc agus foghlama.

Being part of the Marino Institute of Education (MIE) Schools' Network formalises the relationship between MIE and partner schools, furthering our shared professional, educational, social, and cultural goals. 

Joining the MIE Schools' Network starts with school placement, but it also opens doors to wider possibilities for educational growth and development. Together, we can collaborate to create a thriving community of educators committed to excellence in teaching and learning.  

More information coming soon!