Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Click here to manage your cookie preferences. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Treasa Uí hEimhrin

treasa_resized

Contact

Telephone
01 853 5189
Location
St. Mary's Room 99

Rannóg/Section

Colaiste - Gaeilge

Qualifications

B. Oid. (Coláiste Phádraig), Ard-dioplóma sa Bhainistíocht san Oideachas(OE Magh Nuad), M.Oid. (Ceannasaíocht Scoile) OE Magh Nuad.

Teaching

Múineadh na Gaeilge agus Gaeilge

Research / Professional Interests

Modhanna Múinte teangacha. Gach gné de mhúineadh na Gaeilge agus de mhúineadh trí Ghaeilge sa bhunscoil. Tá suim agam chomh maith sa taighde ar dhátheangachas, ar thumoideachas agus ar mhúineadh an dara teanga i gcoitinne. Tá taighde déanta agam ar na cúiseanna a bhaineann le fás líon na ngaelscoileanna.

Publications

Foilseacháin Ábhar Foghlama do Mhúinteoirí Tá ábhar áirithe ullmhaithe agam atá ar fáil do mhúinteoirí, ar shuíomh idirlín www.pcsp.ie, chun cabhrú leo an Ghaeilge a mhúineadh sa bhunscoil, m.sh. cuspóirí teagaisc agus foghlama don éisteacht, labhairt agus léitheoireacht i bhfoirm ghreille do scoileanna T2, cur chuige do na seanfhocail agus seanfhocail rangaithe de réir téamaí Churaclam na Bunscoile. Leabhair Tá sraith leabhar do pháistí óga idir lámha faoi láthair.

Biography

Gaeilgeoir ó dhúchas a rugadh agus a tógadh i mBaile Ailín, Co.na Mí. D’fhreastail ar an mbunscoil áitiúil, ina dhiaidh sin ar Chlochair na Trócaire, An Uaimh. Cáilíodh mar mhúinteoir bunscoile i gColáiste Phádraig. Bhí ag múinteoireacht ansin i mbunscoileanna idir ghnáthbhunscoileanna agus ghaelscoileanna. Rinne taighde ar chúis le fás líon na ngaelscoileanna le linn máistreacht a bhaint amach. Tar éis bliain is fiche mar mhúinteoir ranga chuaigh ag obair le Clár Tacaíochta Curaclam na Bunscoile(PCSP) ar fhoireann na Gaeilge mar oiliúnóir agus chuiditheoir ag dearadh laethanta inseirbhíse, á gcur i láthair agus ag tacú le foirne scoile Curaclam 1999 a chur i bhfeidhm. Rinne freastal ar scoileanna sa Ghaeltacht agus ar ghaelscoileanna maidir le pleanáil scoile agus modhanna múinte na Gaeilge . Ansin chaith tréimhse mar phríomhoide Ghaelscoil na Cille agus d’oibrigh go páirtaimseartha mar léachtóir i dTeagasc na Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach le linn na tréimhse sin. Suim sa cheol agus sa chócaireacht.