Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Following Government advice in relation to preventing the spread of COVID-19, and aligning with the directive that all on-site activities be minimised, all classes at MIE will be on line for the three weeks from 21 September 2020 to 23 October 2020, when the situation will be reviewed.  

 

The orientation and induction programme for all first years on B.Sc., B.Ed. (English-medium and trí mheán na Gaeilge), will proceed as planned in the week beginning 21 September.  The induction sessions will be staggered, facilitated in small groups, and organised to avoid congregations on campus.

 

In common with other courses, classes for first year students will go online from Monday, 28 September.

 

 

Ag leanúint chomhairle an Rialtais maidir le leathnú COVID-19 a chosc, agus ag cloí leis an treoir gníomhaíochtaí uile ar an láthair a laghdú, beidh ranganna uile IOM á dtabhairt ar líne go ceann trí seachtaine ó 21 Meán Fómhair 2020 go 11 Deireadh Fómhair 2020.

 

Beidh an clár treoshuímh agus ionduchtaithe don Chéad Bhliain ar an mB. Eol., ar an B.Ed. (trí Bhéarla), ar mB. Oid. (trí Ghaeilge) ag dul ar aghaidh mar atá pleanáilte sa tseachtain ag tosú 21 Meán Fómhair. Déanfar na seisiúin ionduchtaithe a scaradh óna chéile, eagrófar iad i ngrúpaí beaga agus ar bhealach nach mbeidh buíonta ag bailiú le chéile ar an gcampas.

 

Cosúil leis na cúrsaí eile, beidh ranganna do mhic léinn Chéad Bhliana ag dul ar aghaidh ar líne ón Luan, 28 Meán Fómhair.