Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Corridor9

Marino Institute of Education - Tutor System

MIE Tutor System

The personal Tutor System has for many years been a key part of the support infrastructure provided for students' in Marino Institute of Education (MIE). The purpose of this policy is to outline key aspects of how the system works for staff. Although this document is primarily written for staff members who act as Tutors, it may be of interest to students who wish to acquire detailed knowledge of the system. All full-time lecturers and part-time lecturers who work at least two days per week are allocated Tutees.  The personal Tutor System is a central component of life in MIE.

The personal Tutor System is for full-time students only and is a central component of life in MIE. Tutors provide support for student’s general welfare and development insofar as it impinges on students’ progression through their course.

Every full-time student is allocated a personal Tutor at the start of their course. This is specified during the course induction programme, where they will also meet their Tutors.

A lecturer may opt into acting as Tutor on specific courses with which the lecturer is familiar. Where possible, students from Báitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge (Bunmhúinteoireacht), Gaelscoileanna and Gaeltacht areas are assigned a Tutor who is comfortable communicating through the medium of Irish.

Information relating to students and assigned Tutors is communicated during induction and the Tutor’s name will be posted in the student’s area on MAESTRO. Matters arising from the personal tutoring role should be treated with confidence. Personal information will not be disclosed to a third party without the consent of the tutee.  A tutor should always seek the consent of tutee to discuss matters relevant to examinations, school/work placement etc. with the relevant Institute personnel.  Tutors may discuss a student’s case with a student’s parent/guardian only with the express written permission of the student.

Chaplaincy and Pastoral Care 

Séiplíneacht agus Tacaíocht Phearsanta

Ceann de na róil atá ag an tSéiplíneacht in Institiúid Oideachais Marino ná cur le Córas na dTeagascóirí chun tacaíocht a thabhairt do mhic léinn ag am an bháis agus ag am an tinnis (go háirithe nuair atá mic léinn san ospidéal). Déanaimid iarracht cárta a chur chuig mic léinn ag na hamanna sin agus déanaimid ár ndícheall freastal ar shochraidí (tuismitheoirí, siblíní agus céilí na mac léinn, de ghnáth). Is é an Teagascóir Pearsanta an chéad teagmháil i gcónaí ach uaireanta bíonn an tacaíocht a ofrálann an tSéiplíneacht ag teastáil ó mhic léinn. Sa chás sin, is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Dr Marie Whelton trí ríomhphost a chur chuig marie.whelton@mie.ie.  

An Liotúirge

Eagraíonn Foireann an Oideachais Reiligiúnaigh liotúirgí éagsúla i rith na bliana acadúla agus cruthaítear spás don urnaí, don mhachnamh agus don fhorbairt phearsanta – fógraítear na liotúirgí sin trí ríomhphost agus bíonn fáilte roimh chách ag na liotúirgí sin i gcónaí.

Chaplaincy and Personal Support

One of the roles of Chaplaincy in Marino Institute of Education is to complement the Tutor System and to provide support for students at times of bereavement and at times of illness (especially at times of hospitalisation). We try to send a card to students at those times and we do our best to attend funerals (parents, siblings and life-partners of students usually). Personal Tutors are always the first port-of-call, but sometimes students need the additional support that Chaplaincy offers. Please feel free to contact Dr Marie Whelton, at any time, by email at marie.whelton@mie.ie.

Liturgy

The Religious Education Team organises different liturgies throughout the academic year, creating a space for prayer, reflection, and personal transformation – liturgies are advertised through email and all are welcome to attend.

For more information on the MIE Tutor System please see the following MIE Policies: