Cookies on the Marino Institute of Education website

We use cookies on this website. By using this site, you consent to the use of cookies in accordance with the MIE Website Cookies Policy

Cáilíocht TEG Leibhéal B1

Tá cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.


Beidh na scrúduithe seo ar siúl ar an Satharn, 22 Feabhra, 2020 in Ionad éagsúla ar fud na tíre. Caithfear clarú don scrúdú TEG B1 roimh an 1 Feabhra, 2020. Is féidir clarú don scrúdú anseo ag: www.teg.ie/oid Tá páipéar samplach ar fáil ar suíomh TEG ag www.teg.ie Tá treoirlínte Institiúid Oideachais Marino do Scrúdú TEG Leibhéal B1 ar fáil anseo.


Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach scoláire a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúduithe TEG Leibhéal B1 – Scrúdú Mheánleibhéal 1(B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon scoláire a fhaigheann marc níos airde ná 50% ná grád TEG níos airde ná Leibhéal B1.


Beidh Seisiún Ullmhúcháin do na Scrúduithe TEG - Scrúdú Mheánleibhéal 1(B1) don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge ar siúl in Institiúid Oideachais Marino ar an Aoine, 3 Eanáir 2020, ó 10 r.n. go 2 i.n. Beidh sé saor in aisce.


Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille TEG ar ais do scoláirí rathúla sna scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Chun níos mó eolais a fháil faoi sin féach www.teg.ie/oid


Beidh ar mhic léinn a thugann faoi scrúduithe TEG Mhí Feabhra cóip dheimhnithe dá dtorthaí a sheoladh chuig An Oifig Iontrálacha, Institiúid Oideachais Marino faoin Aoine, 1 Bealtaine, 2020. Beidh ar aon iarratasóirí eile cóip dheimhithe dá dtorthaí a sheoladh faoin Luan, 6 Iúil, 2020.