Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Click here to manage your cookie preferences. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cáilíocht TEG Leibhéal B1

Tá cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

Scrúduithe B1 ar an 9 Bealtaine 2020:

 ·       Tá muid tar éis teagmháil a dhéanamh le haon dalta a bhí i dteagmháil linn a chláraigh do scrúdú 9 Bealtaine.  Más rud gur chláraigh tú don scrúdú ar 9 Bealtaine  agus nach raibh tú i dteagmháil linn faoi fós, moltar duit dul i dteagmháil lenár nOifigeach Gaeilge agus Margaíochta chomh luath agus is féidir ag: caoileann.nidhonnchadha@mie.ie.

 

Torthaí Scrúduithe B1 Feabhra 2020:

 ·       Más rud é go bhfuair daltaí torthaí na scrúduithe i mí Feabhra 2020, caithfidh daltaí an ríomhphost ó TEG lena gcuid torthaí, a sheoladh chuig admissions@mie.ie  roimh 1 Bealtaine. Caithfear ainm an dalta a thabhairt sa ríomhphost mar atá sé ar an iarratas CAO.

 

Má tá TEG B1 déanta ag daltaí laistigh de dhá bhliain:

 ·       Más rud é go bhfuil an scrúdú TEG B1 déanta ag dalta le dhá bhliain, caithfear na torthaí seo a sheoladh chuig admissions@mie.ie chomh luath agus is féidir ach roimh 6 Iúil ar a dhéanaí. Is féidir le daltaí pictiúr a ghlacadh dá dteastas agus é a sheoladh ar aghaidh trí ríomhphost. Muna bhfuil teastas torthaí ag daltaí, caithfear dul i dteagmháil le TEG agus iarraidh ar TEG a gcuid torthaí a sheoladh ar aghaidh chucu trí ríomhphost. Beidh ar dhaltaí a n-uimhir scrúdaithe (a bhí in úsáid in aon comhfhreagras le TEG ag dul siar ó dháta an scrúdaithe) a lua.

 

 

 B1 Exams on 9 May 2020:

 ·       We have emailed any student who contacted us and told us that they’ve registered for the Exam on 9 May. If anyone else hasn’t been in contact with me yet and had registered for this exam,  I would urge them to contact the Irish Language and Marketing officer at caoileann.nidhonnchadha@mie.ie as soon as possible.

 

B1 Results from February 2020:

·       For students who completed their TEG Exams in February 2020, students must forward the email  with the results they received from TEG to admissions@mie.ie before 1 May. They must also include the name they used when they registered with the CAO in their email.

 

If students have completed the TEG in the last two years:

 ·       Any student who completed TEG B1 in the last two years must send their results to admissions@mie.ie as soon as possible but before 6 July at the latest. These students can take a picture of their certificate and email them to the Admissions Office. If students don’t have a certificate, they must email TEG and ask TEG to send on their results via email. They will need to quote their exam number which should be in any email correspondence with TEG going back to when they completed the exam previously.