Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cáilíocht TEG Leibhéal B1

Tá cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

Students69

 

 1. Beidh na scrúduithe seo ar siúl ar an Satharn, 20 Feabhra, 2021 in ionaid éagsúla ar fud na tíre. Caithfear clarú don scrúdú TEG B1 roimh an 24 Eanáir 2021. Beidh an Fhoirm Iarratais ar fáil ón 7 Eanáir go dtí an 20 Eanáir 2021 ag www.teg.ie/oid

 

 1. Tá páipéir shamplacha ar fáil ar suíomh TEG ag www.teg.ie Tá treoirlínte Institiúid Oideachais Marino do Scrúdú TEG Leibhéal B1 ar fáil anseo.

 

 1. Maidir le pointí CAO don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge amháin, beidh 40 pointe sa bhreis ag dul do gach scoláire a fhaigheann Pas (50% nó níos airde) i Scrúduithe TEG Leibhéal B1 – Scrúdú Mheánleibhéal 1(B1). Ní bheidh níos mó ná 40 pointe ag dul d’aon scoláire a fhaigheann marc níos airde ná 50% ná grád TEG níos airde ná Leibhéal B1.

 

 1. Beidh Seisiún Ullmhúcháin do na Scrúduithe TEG  - Scrúdú Mheánleibhéal 1(B1) don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilgear siúl ar líne ó Institiúid Oideachais Marino ar an Aoine, 2 Eanáir 2021, ó 10 r.n. go 2 i.n.  Beidh sé saor in aisce. Seol ríomhphost chuig caoileann.nidhonnchadha@mie.ie más mian leat freastal ar an seisiún seo.

 

 1. Íocfaidh Institiúid Oideachais Marino an táille TEG ar ais do scoláirí rathúla sna scrúduithe TEG a chláraíonn ar an mBaitsiléir san Oideachas trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino. Chun  níos mó eolais a fháil faoi sin féach www.teg.ie/oid

 

 

 1. Beidh ar mhic léinn a thabharfaidh faoi na scrúduithe TEG i Mí Feabhra nó mic léinn a bhfuil

  na scrúduithe sin déanta acu cheana féin, cóip dheimhnithe dá dtorthaí a chur chuig admissions@mie.ie roimh an Aoine, 30 Aibreán, 2021

   

  Students who undertake the February TEG Examinations or who have done so previously

  must send a certified copy of their results via email to admissions@mie.ie before Friday, 30 April, 2021.