We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Riachtanais Iontrála na MGO agus Próiseas

Níl an cúrsa, Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht) do 2019 fógartha fós. Nuair a fhógrófar an cúrsa beidh iarratasóirí in ann iarratais do 2019 a dhéanamh ar líne. Má tá tú ag iarraidh d’ainm a chur ar an liosta seoltaí ionas gur féidir linn teagmháil a dhéanamh leat nuair a thosóimid ag glacadh le hiarratais, cuir ríomhphost chuig admissions@mie.ie.

I nDeireadh Fómhair 2017, d’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna ag an am, Richard Bruton T.D. athruithe do na riachtanais iontrála don MGO. Don bhliain 2019, is iad seo a leanas iad:

  • Gaeilge: H4
  • Matamaitic: H7/O4
  • Béarla: H7/O4

Caithfidh toradh 2.2 nó níos airde i gcéim onóracha Leibhéal 8 a bheith ag iarratasóirí. .

Athrú sa Phróiseas Iontrála do 2019

Beidh ar iarratasóirí don MGO an Scrúdú Cainte don TEG (Teastas Eorpach don Ghaeilge) Leibhéal B1 a thógáil. Tá gach eolas ar an scrúdú sin ar fáil ar líne ag: http://www.teg.ie/about-exams/teg-pme-primary-teaching.860.html

Féach Treoirlínte Institiúid Oideachais Marino do Scrúdú Cainte TEG Leibhéal B1 anseo

Caithfear 65% ar a laghad a fháil sa Scrúdú Cainte sin le bheith i dteideal cur isteach ar an MGO. Caithfear fianaise a sholáthar go bhfuarthas an toradh sin nuair a bhíonn iarratas ar líne á dhéanamh.

Is é an dáta deireanach chun cur isteach ar an Scrúdú Cainte TEG ná 11 Eanáir, 2019. Beidh na Scrúduithe Cainte ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad agus in ionaid eile ag brath ar éileamh ar dhátaí éagsúla – 8, 9, 15 agus 16 Feabhra.

Mar chuid den phróiseas iontrála, iarrfar ar iarratasóirí a n-éiríonn leo sa Scrúdú Cainte TEG agus a shásaíonn na riachtanais iontrála eile, agallamh ginearálta a dhéanamh.