We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Eolas ar MIE

Is pobal teagaisc, foghlama agus taighde é Institiúid Oideachais Marino (MIE) atá tiomanta d’ionchuimsitheacht agus do bharr feabhas a chur chun cinn san oideachas. Táimid bródúil as an gceangal atá againn le fada leis an oideachas, le hoideachas tosaigh múinteoirí (nó ITE mar is fearr aithne air sa Bhéarla) go háirithe, a théann siar níos mó ná 100 bliain.

Thosaigh an caidreamh le Coláiste na Tríonóide in 1976, nuair a chláraigh an chéad dream de mhic léinn thuata don Bhaitsiléir san Oideachas (B.Oid.). Neartaíodh an caidreamh sin i mí Iúil 2011 nuair a cuireadh comhaontú ar bhonn foirmiúil trína chuirtear Institiúid Oideachais Marino faoi chomh-iontaobhaíocht Chúige Eorpach Phobal na mBráithre Críostaíagus Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide.

Le deich mbliana anuas, tá athshamhlú déanta ar mhisean agus scóip acadúil ghníomhaíochtaí Institiúid Oideachais Marino chun tuiscint níos doimhne a áireamh ar oideachas sa seomra ranga agus taobh amuigh de sin agus chun leanúntas oideachais múinteoirí agus oideachas sainchleachtóirí oideachais a áireamh ag leibhéal na luathbhlianta, an bhunoideachais agus an bhreisoideachais. Tá sé seo nasctha le tiomantas do léann oideachais a chlúdaíonn suíomhanna oideachais neamhthraidisiúnta agus an timpeallacht oideachais i gcoitinne i gcomhthéacs iolraíoch