We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Gairmeacha in MIE

Tá foireann MIE i gcroílár rath na hInstitiúide.

Cabhraíonn acmhainní daonna in mie leis an ngrúpa ábalta seo barr a gcumais a bhaint amach trí bhainistíocht acmhainní daonna éifeachtach nuálach a chleachtadh.

Folúntais Reatha:

Painéal Feitheoireachta Shocrúcháin IOM

I láthair na huaire táimid ag lorg iarratas do Phainéal Feitheoireachta Shocrúcháin IOM. Más mian leat iarratas a chur isteach le bheith mar bhall den phainéal sin, íoslódáil an fhoirm iarratais PDF atá leis seo, scan í, cuir an fhoirm chomhlánaithe ar ais chuig careers@mie.ie agus beifear in ann breith a thabhairt ar d’iarratas. Mar eolas duit, coinneofar d’iarratas ar comhad le húsáid a bhaint as sa todhchaí agus ní bheimid i dteagmháil leat  arís ach amháin má thagann folúntas aníos agus má bhíonn tú ar an ngearrliosta don fholúntas sin. Déanfar iarratasóirí a ghearrliostú le haghaidh agallamh bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais sin. Míle buíochas as do spéis sa ról. Is fostóir comhdheiseanna í Institiúid Oideachais Marino.