We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Gairmeacha in MIE

Tá foireann MIE i gcroílár rath na hInstitiúide.

Cabhraíonn acmhainní daonna in mie leis an ngrúpa ábalta seo barr a gcumais a bhaint amach trí bhainistíocht acmhainní daonna éifeachtach nuálach a chleachtadh.

Folúntais Reatha:

Administrative Officer in the Registrar’s Office (Access Officer)

PA to the President of MIE