We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

EiTTT Ghníomhaíochta Foghlama sa Bheilg

Seo pictiúr de chomhpháirtithe an tionscadail EiTTT nuair a bhí siad in UCLL sa Bheilg le linn na chéad Ghníomhaíochta Foghlama den tionscadal a mhair seachtain. Chuir ár gcomhpháirtí Lijne Vloeberghs agus a comhghleacaithe i Roinn Oideachais na Múinteoirí in UCLL a léargas agus a dtaithí i láthair maidir leis na féidearthachtaí a bhaineann le straitéis an Chomhtheagaisc in Oideachas Múinteoirí chun cleachtadh ionchuimsitheach a chur chun cinn i scoileanna. Ba sheachtain tháirgiúil thaitneamhach é de ghníomhaíochtaí praiticiúla, de chur i láthair, de sheimineáir, d’ionchur ó oideachasóirí múinteoirí agus ó mhúinteoirí áitiúla, de chuairteanna ar scoileanna agus de mhalartú cultúrtha. Ghlac léachtóirí MIE Claire Dunne agus Mairéad Minnock chomh mhaith le comhordaitheoir an tionscadail Anne Ryan páirt ann. Múinteoirí a Chumasú ó thaobh na hIonchuimsitheachta sa lá atá inniu ann agus don lá amárach (EITTT)

EITTT Leuven