We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Searmanas Bronnta don MA i gCeannaireacht Chríostaí san Oideachas

Déanaimid comhghairdeas le céimithe uile an chláir MA i gCeannaireacht Chríostaí san Oideachais. Tharla an searmanas bronnta ar an 27 Deireadh Fómhair 2016. Sa phictiúr leis na céimithe tá an Dr Denis Robinson, Stiúrthóir an Chúrsa, an tOllamh Anne O’Gara, Uachtarán MIE, an Dr Eugene Duffy, Stiúrthóir an MA i gCeannaireacht Chríostaí san Oideachas, Coláiste Mhuire gan Smál, an Dr Fintan Long, léachtóir, Coláiste Mhuire gan Smál, agus Joe O’Connell, Coláiste Mhuire gan Smál.

MA 3