We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Seoladh Tuairisc an Uachtaráin 2017 ar an 12 Meitheamh 2017, leathbhealach trí Phlean Straitéiseach IOM 2015–2020. Tá struchtúr an phlean bunaithe ar threoir straitéiseach a leagan síos do IOM sa tréimhse sin. Socraíodh ar cheithre thosaíocht straitéiseacha: Teagasc & Foghlaim; Ionchuimsitheacht & Comhionannas; Saol na Mac Léinn; agus Comhoibriú, Plé & Seirbhísí Ardchaighdeáin. Léiríonn struchtúr Thuairisc an Uachtaráin na tosaíochtaí seo sa chaoi is go bhfuil gach ceann acu ina téama caibidle. Mar sin, is tuairisc nuashonraithe chuimsitheach í an tuairisc seo ar an dul cinn atá déanta maidir le gach ceann de na ceithre thosaíocht straitéiseacha seo a bhaint amach.

President's Report Launch

(Grianghraf den Dr Áine Ní Ghadhra, Uachtarán, IOM, agus den Dr Patrick Prendergast, Propast, Coláiste na Tríonóide, Bhaile Átha Cliath ag seoladh Thuairisc Uachtarán IOM 2017)