We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Cóiríocht ar an gcampas

Cliceáil anseo le haghaidh eolais ar chóiríocht ar an gcampas.  

Tá tuilleadh eolais ar www.collegeliving.ie

Cóiríocht lasmuigh den champas

Bíonn cóiríocht lasmuigh den champas ar fáil sa cheantar de ghnáth. Tá liosta nuashonraithe d’áiteanna ar fáil ach glaoch a chur ar 01 805 7700. Ní bhíonn aon bhaint ag an gcoláiste le hidirbheartaíocht, comhaontuithe cíosa nó conarthaí le húinéirí na n-áiteanna cónaithe seo.