We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Alumni IOM

Is é aidhm Thionscnamh Alumni IOM ná an Institiúid a nascadh le céimithe IOM ar fud an domhain. Cruthóidh an clár naisc láidre le céimithe trí eolas teagmhála suas le dáta a choinneáil, cainéil leictreonacha chumarsáide ghréasán-bhunaithe a chruthú agus trí chomhordú a dhéanamh ar roinnt clár tosaíochta. Táthar ag súil le go dtiocfadh cláir agus tionscadail as Alumni Marino a thacóidh le céimithe ina gcáilíocht ghairmiúil. Gheobhaidh iar-mhic léinn cuireadh páirt a ghlacadh i bhforbairt IOM.

Sonraí Teagmhála

Oifig Alumni Marino

Institiúid Oideachais Marino

Ascaill Uí Ghríofa

Baile Átha Cliath 9

Teil 01 805 7755 alumni@mie.ie