Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Bonnchlár Idirnáisiúnta Choláiste na Tríonóide

Tá an Bonnchlár Idirnáisiúnta dírithe ar mhic léinn a bhfuil díocas orthu agus ar mian leo freastal ar institiúid den scoth ach nach féidir leo bunchéim idirnáisiúnta a thosú go díreach. Is clár bliana é an Bonnchlár Idirnáisiúnta a ceapadh chun gur féidir le mic léinn na scileanna a fhorbairt ar gá leo chun dul chun cinn a dhéanamh i dtimpeallacht iomaíoch ollscoile.

Cuirfear Bonnchlár Idirnáisiúnta Choláiste na Tríonóide ar fáil ar champas Institiúid Oideachais Marino, coláiste cleamhnaithe de Choláiste na Tríonóide, áit a bhfuil áiseanna den scoth ar fáil do mhic léinn chomh maith le cóiríocht chinnte ar an láthair. Tá campas Marino 15 nóiméad ó lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

IFP home image

An chaoi a n-oibríonn sé

1) Cuireann mic léinn iarratas isteach ar Bhonnchlár Idirnáisiúnta Choláiste na Tríonóide.

2) Tugtar tairiscint choinníollach do na mic léinn a nglactar leo ar Bhonnchlár Idirnáisiúnta Choláiste na Tríonóide staidéar a dhéanamh mar fhochéimí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Ollscoil Bhaile Átha Cliath sa bhliain acadúil dár gcionn.

3) Le linn bhliain an Bhonnchláir, déanann na mic léinn staidéar ar theanga an Bhéarla; ar Mhatamaitic; ar an smaointeoireacht chriticiúil; ar scileanna cumarsáide; chomh maith le cúrsaí atá sainiúil don ábhar lena mbaineann a sruth roghnaithe.

4) Beidh áit chinnte ar fáil do na mic léinn ar an sruth céime a roghnaíonn siad má éiríonn leo Bonnchlár Idirnáisiúnta Choláiste na Tríonóide a chríochnú agus a fhaigheann na gráid riachtanacha.