Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Conair A

An Sruth Gnó, Eacnamaíochta agus Eolaíochta Sóisialta

Bunmhodúil:

Béarla chun críocha acadúla

Matamaitic

 

Modúil atá Sainiúil don Ábhar:

Déanfaidh mic léinn dhá cheann de na modúil seo a leanas. I gcásanna áirithe, is gá meascáin ar leith a roghnú i gcásanna áirithe chun dul ar aghaidh agus fochéim a dhéanamh.

Gnó

Socheolaíocht

Eacnamaíocht

Eolaíocht Pholaitiúil

An Bealach ó Chonair A go Fochéimeanna

Is féidir leis na mic léinn a éiríonn leo an Chonair Ghnó, Eacnamaíochta agus Eolaíochta Sóisialta a chríochnú agus a fhaigheann na gráid riachtanacha dul ar aghaidh agus staidéar a dhéanamh ar na cúrsaí seo a leanas i gColáiste na Tríonóide agus in Institiúid Oideachais Marino:

Baitsiléir sa Staidéar Gnó (4 bliana) Gnó, Eacnamaíocht agus Eolaíocht Shóisialta (BESS) (4 bliana)

Fealsúnacht, Eolaíocht Pholaitiúil, Eacnamaíocht & Socheolaíocht (PPES) (4 bliana)

Céim Onóra Aonábhair BSG Gnó BA Eacnamaíocht BA Eolaíocht Pholaitiúil BA Socheolaíocht

Céim Onóracha Dhá Ábhar

BA Gnó & Eacnamaíocht BA Eacnamaíocht & Eolaíocht Pholaitiúil BA Eolaíocht Pholaitiúil & Socheolaíocht BA Gnó & Eolaíocht Pholaitiúil BA Eacnamaíocht & Socheolaíocht

Bliain 1   Sé mhodúl éigeantacha ag clúdach na gceithre ábhar

Bliain 2 Staidéar ar trí ábhar 

Blianta 3 & 4   Onóracha dhá ábhar– sainstaidéar ar dhá ábhar. Onóir aonábhair – sainstaidéar ar ábhar amháin.

I ngach cás, bronnfar Céim Bhaitsiléara (BA) san Fhealsúnacht, Eolaíocht Pholaitiúil, Eacnamaíocht & Socheolaíocht ar mhic léinn.