Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Táillí

Conair

A – Gnó, Eacnamaíocht agus Eolaíocht Shóisialta

B – Innealtóireacht agus Eolaíocht

Táille Mholta

€16,000*

€17,500*

*Tabhair faoi deara go bhfógrófar na táillí deimhnithe nuair atá próiseas athbhreithnithe inmheánaigh an Bhonnchláir i gcrích. Níl cóiríocht ná costas maireachtála san áireamh sa táille seo.

Costas Maireachtála

Féach http://www.tcd.ie/study/cost of living le haghaidh eolais ar chostas maireachtála i mBaile Átha Cliath.