Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Teastas Ceannaireachta EREBB

erebb 3

Cúrsa idirnáisiúnta ar líne is ea an Teastas Ceannaireachta EREBB atá forbartha ag Oideachas Thar Theorainneacha Éamainn Rís (EREBB), Iontaobhas Scoileanna Éamainn Rís (ERST) in Éirinn, agus Institiúid Oideachais Marino (IOM).

Forbraíodh an teastas ceannaireachta EREBB chun tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí, oideoirí, ceannairí agus dóibh siúd ar mian leo dul i mbun ceannaireachta i scoileanna Éamainn Rís agus i bpobail oideachasúla agus chun tacú leo bheith ina n-ionadaithe agus ina tacadóirí de chleachtais oideachais ionchuimsitheach agus fuascailte.

Tá an cúrsa idirghníomhach 20 uair seo comhdhéanta de cheithre mhodúl foghlama fhéinstiúrtha, gur féidir le rannpháirtithe críochnú ina gcuid am féin agus ar a luas féin. Tá an cúrsa mhodhnaithe ag foireann IOM i mBaile Átha Cliath, Éireann. Tabharfar Teastas Ceannaireachta EREBB do rannpháirtithe an chúrsa.

Cláraigh anseo: www.mie.ie/moodle

Costas an chúrsa ná €150.