Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

ga - Aodán MacSuibhne

Aodan Mac Suibhne_Website Profle_2016

Contact

Rannog/Section

Príomhléachtóir, Comhordaitheoir na Gaeilge

 

Qualifications

B. Oid. (Coláiste Phádraig), O.S., Ardteastas Gaeilge, M. Litt. (Coláiste na Tríonóide).

 

Teaching

Múineadh na Gaeilge agus Gaeilge (Gramadach na Gaeilge, Nua-phrós na Gaeilge, Nua-fhilíocht na Gaeilge, Labhairt na Gaeilge).

 

Research / Professional Interests

Litríocht na hAthbheochana, Dearadh Curaclaim, Forbairt Áiseanna Teagaisc, Modhanna Múinte Teangacha, Eagarthóireacht, Gramadach na Gaeilge.

 

Publications

Ábhar Foghlama do Mhúinteoirí:
1. Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin Don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge, (Eagarthóir, Comhúdar le Marie Whelton), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2006. 2. Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile, (Eagarthóir, Comhúdar le Marie Whelton), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2008. 3. Beatha Teanga le Daithí Ó Madáin, (Eagarthóir), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2005. 4. Cúrsa Ullmhúcháin Don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta Sa Ghaeilge, (Eagarthóir agus Comhúdar le Marie Whelton), Coláiste Mhuire, Institiúid Oideachais Marino, 2005.
Téacsleabhair Bhunscoile:
1. Dioscó na mBó, (leabhar léitheoireachta mar chuid den scéim Ré Nua), Folens, 1987. 2. Stór Nua 6, Folens, 1990. 3. Cleachtaí Gramadaí Bunscoile, Folens 1992. 4. Cruinneas, Folens, 1992. 5. Treo Nua, (Eagarthóir, Údar leabhair Ranganna 2 agus 4), Folens, 2004. 6. Fuaimeanna agus Focail 3-6, (Eagarthóir agus Comhúdar), Folens, 2006. 7. Am Don Léamh, leabhair léitheoireachta, (Eagarthóir agus Údar leabhar Rang 3), Folens, 2008.

 

Biography

Rugadh i mBaile Uí Chonghaile, Co. na Gaillimhe. D’fhreastail ar an mbunscoil áitiúil, ina dhiaidh sin ar Choláiste Iarfhlatha, Tuaim. Cáilíodh mar mhúinteoir bunscoile i gColáiste Phádraig. D’fhreastail ina dhiaidh sin mar mhac léinn páirtaimseartha ar Scoil na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide le linn a bheith ag múineadh i Scoil Náisiúnta Réalta na Mara, Dumhach Thrá, Baile Átha Cliath. Dhá bhliain is fiche mar mhúinteoir ranga bunscoile. Iarchathaoirleach ar Chumann na mBunscol Átha Cliath. Mar dhuine d’Oifigigh Oideachais ar Churaclam na Gaeilge (1999) leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnaithe. D’oibrigh go páirtaimseartha mar léachtóir i Múineadh na Gaeilge i gColáiste Oideachais Eaglais na hÉireann. Údar agus Eagarthóir téacsleabhar le Comhlacht Foilsitheoireachta Folens. Spéis i gCumann Lúthchleas Gael agus i bhfoirne peile agus iománaíochta na Gaillimhe.