Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Lóistín ar an gcampas

Chun eolas a fháil faoi lóistín ar an gcampas, déan teagmháil le do thoil le hoifig Eber MIE ag +353 1 254 2248 nó cuir ríomhphost chuig mie@eber.life

https://eber.life/ie/dublin/

Lóistín lasmuigh den champas

De ghnáth bíonn lóistín lasmuigh den champas ar fáil in aice leis an gcoláiste. Chun liosta nuashonraithe d’áiteanna a fháil glaoigh ar 01 805 7700. Ní bhíonn aon bhaint ag an gcoláiste le haon idirbheartaíochtaí, le haon chomhaontuithe cíosa ná le haon chonarthaí le húinéirí na n-áiteanna cónaithe sin.