Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cuireann an tSeirbhís Chomhairliúcháin do Mhic Léinn comhairliúchán agus tacaíocht ar fáil do mhic léinn trí mheascán de sheisiún duine-le-duine, grúpaí agus ceardlanna. Chomh maith leis sin soláthraítear foinsí ar líne, clár foirne agus mhic léinn, tionscnamh speisialta agus taighde.

Is féidir leas a bhaint as an tseirbhís chomhairliúcháin chun an t-am agus an spás a fháil chun iniúchadh a dhéanamh ar aon saincheisteanna a chuireann imní ort agus a chuireann isteach ar do chuid staidéir. Tugtar oiliúint speisialta do chomhairleoirí chun éisteacht go grinn agus chun timpeallacht tacúil, neamhbhreithiúnach a chur ar fáil áit gur féidir leat tabhairt faoi féinmhachnamh, agus díriú ar d’fholláine agus d’fhorás pearsanta.

Tugann an tseirbhís chomhairliúcháin an t-am agus an spás do mhic léinn chun iniúchadh a dhéanamh ar aon deacrachtaí pearsanta atá ag cur isteach orthu nó ar a gcuid staidéir, mar shampla:

 • Strus/imní
 • Muinín/féinmheas
 • Deacrachtaí acadúla
 • Deacrachtaí chaidrimh/clainne
 • A bheith in ísle brí
 • Méala
 • Cumha baile/Uaigneas
 • Féiniúlacht (ghnéis, inscne, eitneach 7r.l.)
 • Ciapadh nó mí-úsáid chorpartha, ghnéis, mothúchánach nó íde béil
 • Íomhá choirp
 • Mí-úsáid alcóil nó substaintí

 

Do thuilleadh eolais ar an tSeirbhís Chomhairliúcháin nó má tá suim agat coinne príobháideach agus faoi rún a dhéanamh le comhairleoir, seol ríomhphost chuig marinocounselling@mie.ie, is fearr le d’ainm, d’uimhir mhic léinn agus d’uimhir ghutháin.

 

Is féidir triail a bhaint as ár Seirbhís Áirithinte ar líne chun do chéad coinne a dhéanamh, cliceáil ar: https://scs.mie.ie/firstappointment

Comhairliúchán tosaigh a bhéas i do chéad coinne le Seirbhís Chomhairliúcháin na Mic Léinn a úsáidfear chun an córas is fearr a aimsiú duit, m.sh. comhairliúchán pearsanta/grúpa, 7r.l. Cuirfear gach chineál coinne ar fáil duine-le-duine i Seomra 42 de Halla Naomh Phádraig nó ar líne ar Zoom ó Luan go hAoine 10r.n. – 4:30 i.n. Ná dean dearmad do chárta mhic léinn a thabhairt leat chun teacht isteach san fhoirgneamh!

Má tá suim agat tuilleadh eolas a fháil ó achmhainní féinchabhracha, le do thoil, féach ar an treoirleabhar leabharlainne ar mheabharshláinte agus folláine ag https://mie-ie.libguides.com/c.php?g=703489 nó sa leabharlann féin.

Tá leabhair agus achmhainní ar líne maidir le:

 • hImní
 • Muinín/féinmheas
 • Féin-atrua
 • Amanntaí deacaire
 • Bainistícht ama
 • Foghlaim éifeachtach
 • Féinchúram
 • Go leor ábhair eile.

 

Má tá gá práinneach labhairt le Comhairleoir na Mic Léinn, seol iarratas ag lorg Coinne Tosaíochta. Cuirtear coinne tosaíochta ar fáil ó Luan go hAoine ag 2 i.n.

 

Má tá tacaíocht uait taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre, féach ar/cuimhnigh ar

Líne Téacs Géarchéime

Tá líne téacs géarchéime 24/7 ar fáil do ghach mac léinn. Tosaigh comhrá ina thaobh trí MIE a théacsáil chuig 50808

Teach Pieta

Cur glaoch ar 1800 247 247 nó seol téacs chuig 51444

Samaritans

116 123

AWARE

1800804848

Má tá tú i gcás éigeandála, úsáid na Seirbhísí Éigeandála (Briogáid Dóiteáin, Gardaí nó Otharcarr) agus cur glaoch ar 112 nó 999.

Is féidir leat teacht ar an Roinn Timpistí agus Éigeandála nó seirbhís sláinte is cóngaraí duit ar: http://www.hse.ie/portal/eng/services/maps/

 

Do thuilleadh eolais ar an tSeirbhís Chomhairliúcháin in Marino.