Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Tá Comhaontú Seirbhíse nua déanta ag Institiúid Oideachais Marino (IOM) le Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus ceapadh Ciara Joyce ina comhairleoir teagmhála do IOM.

Seo a leanas cur síos ar na seirbhísí agus ar an tacaíocht atá ar fáil do mhic léinn IOM mar chuid den chomhaontú seo.

Seirbhísí Comhairliúcháin                                                                                                                                             

Tá gach teiripeoir sa tSeirbhís Comhairleoireachta anseo i gColáiste na Tríonóide cáilithe agus creidiúnaithe mar Shíciteiripeoir, Shíceolaí Cliniciúil nó mar Shíceolaí Comhairleoireachta. Tá mic léinn faoi oiliúint ar chláir chreidiúnaithe, cláir a ndéantar maoirseacht orthu, sa tseirbhís freisin a bhuaileann le mic léinn ar an láthair. Measúnachtaí duine ar dhuine agus seisiúin chomhairleoireachta atá ar fáil; Na hamanna oscailte ná Luan–Aoine 9.00–5.30 agus oscailt dhéanach go dtí 8 i.n. ar an Máirt agus ar an gCéadaoin i rith an téarma. Is féidir le mic léinn glaoch ar 01 896 1407 chun coinne a dhéanamh nó bualadh isteach chuig an tseirbhís. Rogha eile atá ann d’fhoireann IOM ná an choinne a dhéanamh le haghaidh an mhic léinn trí ghlaoch a chur ar 896 1407. Bíonn coinní éigeandála/dualgais ar siúl ag 3 i.n.; coinnítear an t-am seo do cheisteanna práinneacha mar mhic léinn atá i mbaol, i.e. idéú féinmharaithe, srl. nó a bhfuil baol ann go n-éireoidh siad as. Is féidir le foireann IOM an choinne seo a iarraidh ar son mic léinn agus tá sé tábhachtach go ndéantar an choinne chomh luath agus is féidir sa lá. Bíonn comhairliúchán gearr ar bhunús ‘buail isteach’ i gColáiste na Tríonóide ag am lóin (i rith an téarma amháin) – ní theastaíonn coinne. Bíonn ocmhairliúchán gearr i Seomra 16 Marino, Foirgneamh Naomh Pádraig ar an gCéadaoin 10 –6 i.n. i rith an téarma amháin. Reáchtáiltear grúpaí nó ceardlanna comhairliúcháin sa tseirbhís; is féidir freastal ar roinnt acu ar bhonn ‘buail isteach’ ach is gá do mhic léinn clárú do chinn eile nó a bheith curtha ar aghaidh ag comhairleoir. Féach an t-eolas iomlán is déanaí ar http://www.tcd.ie/Student_Counselling/.

Foghlaim agus Forbairt Mac Léinn

Cuirtear comhairle, acmhainní, comhairliúcháin aonair, ceardlanna agus breis ar fail chun feidhmíocht acadúil na mac léinn a fheabhsú agus chun cabhrú leo barr a gcumais a bhaint amach. Seiceáil http://www.tcd.ie/Student_Counselling/student-learning/ le haghaidh sonraí ar na seirbhísí agus na hacmhainní éagsúla.

Seirbhísí ar Líne

Silver Cloud – clár idirghníomhach a ndéanann an comhairleoir mac léinn modhnóireacht air. Ceapadh an tseirbhís seo do dhaoine a bhfuil deacrachtaí mothúchánacha acu mar dhúlagar nó imní. Is féidir le mic léinn logáil isteach ar http://silvercloud.scss.tcd.ie/signup/tcd/.

My Mind Matters – tá litríocht fhéinchabhrach de chineálacha éagsúla ar fáil anseo chomh maith le tacaíocht maidir le raon de dheacrachtaí meabhairshláinte agus tá sé dírithe go sainiúil ar mhic léinn tríú leibhéal. http://mymindmatters.ie/

E-pub –  uirlis mheasúnachta atá go hiomlán rúnda é seo a thugann léargas duit ar do nósanna óil agus an tionchar a d’fhéadfadh an t-alcól sin a imirt ar do shaol go ginearálta. Is uirlis neamhbhreithiúnach é a chuireann an-eolas ar fáil. http://interwork.sdsu.edu/echug/ie/TCD/

Tá teacht ar gach eolas eile chomh maith le hacmhainní agus tacaíocht shuntasach ar  http://www.tcd.ie/Student_Counselling/student-learning/  

Tá súil agam go dtugann an méid seo léargas duit ar na cineálacha tacaíochta atá ar fáil.

Má tá tuilleadh tacaíochta nó eolais uait, ná bí drogall na sonraí thíos a úsáid chun teagmháil liom.

Le dea-mhéin,

Jo

SONRAÍ TEAGMHÁLA

Ciara Joyce

Fón: 01 896 1407

marinocounselling@mie.ie