Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Caoileann Ní Dhonnchadha

Caoileann Ní Dhonnchadha

Contact

Telephone
01 853 5196
Location
St Mary's, Room 232

Rannóg

Department of English and Roinn na Gaeilge

Role

Léachtóir Cúnta le Múineadh na Gaeilge & Stiúrthóir Margaíochta don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

Assistant Lecturer in Múineadh na Gaeilge & Marketing Director for the Bachelor in Education Through the Medium of Irish

Biography

Is de bhunadh na Gaeltachta í Caoileann Ní Dhonnchadha agus is cainteoir duchais í ó Ghaeltacht Ráth Chairn i gContae na Mí. Is léachtór cúnta le Múineadh na Gaeilge í Caoileann agus Stiúrthóir Margaíochta ar chéim an Bhaitsiléara san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

Qualifications

(2021) M.Oid: Máistreacht san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

Scrúdú CEFR C1 Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

(2013) B.Oid: Baitsiléir san Oideachas, Coláiste Phádraig, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Teaching

Programme

Module Code

Module Name

Role

B.Ed

ED8102

Múineadh na Gaeilge

Léachtóir/ Lecturer

B.Ed

ED8303

Múineadh na Gaeilge

Léachtóir/ Lecturer

B.Oid Trí Mheán na Gaeilge

BO8102

Múineadh na Gaeilge

Léachtóir/ Lecturer

PME

PM9112

Múineadh na Gaeilge

Léachtóir/ Lecturer

 

Publications and other outputs

 

Thesis

Tráchtas PhD idir lámha (teideal oibre): Cuilithíní cumhachtacha agus caidhpeoga cinniúnacha:  An bhfuil lorg leanúnach á fhágáil ag mic léinn an Bhaitsiléara san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge ar chúrsaí oideachais in Éirinn?

Ongoing PhD thesis (working title): English translation: Powerful ripples and fateful waves: Are students from the Bachelor in Education through the Medium of Irish having a lasting impact on Education in Ireland?

Ní Dhonnchadha, C. (2021). Céard iad na cúinsí inspreagtha a bhain le cinneadh mhic léinn tabhairt faoin mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge? [Unpublished Master’s Thesis]. Tráchtas neamhfhoilsithe (M.Oid), Coláiste Mhuire gan Smál Luimneach.

 

Educational Resources

 

Conference Contributions

 

Ní Dhonnchadha, C. (2023). Féiniúlacht agus feasacht mhic léinn tríú leibhéal na Gaeilge: Cúinsí inspreagtha mhic léinn an Bhaitsiléara san Oideachas trí mheán na Gaeilge. [Paper presentation]. An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil.

Ní Dhonnchadha, C. (2022, September 30). Cuinsí Inspreagtha a bhain le cinneadh mhic léinn tabhairt faoin mBaitilséir Oideachas trí mheán na Gaeilge. [Paper presentation]. IRAAL Conference: Building bridges through Applied Linguistics, Corcaigh.

Ní Dhonnchadha, C.  (2022, June 11). Féiniúlacht agus feasacht mhic léinn tríú leibhéal na Gaeilge: Cúinsí inspreagtha na mac léinn a thug faoin mBaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge. [Paper presentation]. An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Luimneach.

Ní Dhonnchadha, C. (2023, April 21) Exploring the rising tide: Directed motivational Currents of third level students on the Bachelor of Education through the medium of Irish [Paper presentation]. International Conference on Multilingual Theories and Practices, Dublin.

 

Blog

NÍ Dhonnchadha, C. (2022) ‘Ag Machnamh ar an nGaeilge agus ar na Meáin Shóisialta/ Reflecting On The Irish language and Social Media’, The Musem of Childhood Ireland, ar fáil anseo: https://museumofchildhood.ie/ag-machnamh-ar-an-ngaeilge-agus-ar-na-meain-shoisialta/ [15 Márta 2022]                               

Research/Professional Interests

Irish language, language motivation, minority languages, psychology of language.