Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Marie Whelton PhD

Mwhelton

Contact

Telephone
01 853 5158
Location
St Mary's, Room 215

Roinn (Department)

Roinn na Gaeilge
Léachtóir le Gaeilge

An Cháilíocht sa Ghaeilge (S.C.G./O.C.G.): Maoirseoir Acadúil

B.Oid. Trí Mheán na Gaeilge: Tacaíocht Acadúil don Chlár

Séiplíneacht: Tacaíocht Bhreise do Mhic Léinn 

Cáilíochtaí (Qualifications)

Ph.D. Litríocht na Gaeilge (Ollscoil Na hÉireann, Maigh Nuad)

M.A. Litríocht na Gaeilge (taighde) (Ollscoil Na hÉireann, Maigh Nuad)

A.T.O. (Ollscoil Na hÉireann, Maigh Nuad)

B.A.Th.  Nua-Ghaeilge agus Diagacht (Coláiste Phádraig, Maigh Nuad)

Múineadh (Teaching)

Gaeilge (An Ghaeilge Scríofa; An Ghaeilge Labhartha; An Fhilíocht Chomhaimseartha; An Prós Comhaimseartha; Litríocht do Pháistí).

Cumarsáid sa Ghaeilge don Scoil agus don Phobal

Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

Speisialtóireacht Taighde (Litríocht na Gaeilge)

Tacaíocht Teanga / Comhphleanáil le Léachtóirí ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge (Oideachas Reiligiúnach; Teastas san Oideachas Reiligiúnach; Oideachas na Matamaitice; Bainistíocht Iompair)

Spéiseanna Taighde (Research Interests)

Aeistéitic litríocht na Gaeilge

An eitic i litríocht na Gaeilge

Téama an oideachais i litríocht na Gaeilge

Litríocht do pháistí agus An Bíobla do pháistí

An liotúirge i nGaeilge 

Áiseanna teagaisc i nGaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta agus d’Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta

Teagasc, foghlaim agus measúnú na Gaeilge

Foilseacháin (Publications)

Eagrán Speisialta (Special Issue):

2020 In agallamh íogair le litríochtaí an dá Ghaeilge: COMHARTaighde 6. Eagrán Speisialta de COMHARTaighde in ómós scoláireacht Mháire Ní Annracháin. Comheagarthóir le Liam Mac Amhlaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith agus Meidhbhín Ní Úrdail, 2020. Ríomhiris phiarmheasta. Ar fáil ag: https://comhartaighde.ie/eagrain/6/
 

Leabhair (Books):

2017 Leathbhádóirí: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta.  Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2017. https://comhar.ie/leabhair/leathbhadoiri/

2013 & 2015  Nuair a Stadann an Ceol: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta. Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2013, An Dara hEagrán agus Closleabhar, 2015. https://www.clubleabhar.com/leabhar.aspx?id=91&lang=en

2009 Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Comhúdar le hAodán Mac Suibhne, Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2009.

2008 Teagmháil agus Tnúthán: Staidéar ar an Apastróf i bhFilíocht na Nua-Ghaeilge. An Daingean: An Sagart, 2008. https://www.litriocht.com/product/teagmhail-agus-tnuthan/
 

2008 Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile. Comhúdar le hAodán Mac Suibhne, Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2008.

2006 Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin Don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Comhúdar le hAodán Mac Suibhne, Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2006.


2005 Cúrsa Ullmhúcháin Don Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta Sa Ghaeilge.  Foilseachán inmheánach teoranta.  Comhúdar le hAodán Mac Suibhne, Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2005.


Leabhair do Pháistí (Picture Books for Children):

2021 Dún Do Shúile. I gcomhpháirt le Frank Endersby (Maisitheoir). Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2021. Ar fáil: https://comhar.ie/leabhair/dun-do-shuile-nua/

2018 Giolcaireacht sa Ghairdín. I gcomhpháirt le Frank Endersby (Maisitheoir). Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2018. Ar fáil: https://comhar.ie/leabhair/giolcaireacht-sa-ghairdin/Leabhrán Cuimhneacháin (Commemorative Booklet):

2016  Gairm na bPiarsach: Comóradh Céad Bliain Éirí Amach 1916 (Imeachtaí Fhóram Rannóg na Gaeilge). Comheagarthóir le hAodán Mac Suibhne.  Leabhrán Cuimhneacháin.  Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2016.


Téacsanna Liotúirgeacha (Liturgical Texts):

2012-2021 Cathaoirleach ar choiste comhairleach maidir le haistriúchán agus le heagarthóireacht Ord Rómhánach an Chóineartaithe. Le foilsiú go luath.

2017-2020 Cathaoirleach ar choiste comhairleach maidir le haistriúchán agus le heagarthóireacht Paidreacha Eocairisteacha le hAghaidh Aifreann le Páistí, Foilseacháin Veritas: Baile Átha Claith, 2020. 


2008-2017 Ball de & Cathaoirleach (ó 2011) ar choiste comhairleach maidir le haistriúchán agus le heagarthóireacht An Leabhar Aifrinn Rómhánach. Eagrán Altóra Nua. Foilseacháin Veritas: Baile Átha Cliath, 2017.


2008-2011 Ball de choiste comhairleach maidir le haistriúchán agus le heagarthóireacht Ord an Aifrinn. Foilseacháin Veritas: Baile Átha Cliath, 2011.Caibidlí i Leabhair agus Ailt i bhFoilseacháin Phiarmheasta (Book Chapters and Articles in Peer-Reviewed Publications):

2021 'Gorta, Grá agus Gaisce.' Alt léirmheasa ar Fonn a Níos Fiach (Ua Maoileoin). An Reiviú: Léann Teanga, Bealtaine, 2021, 137-141. Ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/eagrain/2021

2020 'Ceannairí Éirí Amach 1916 agus gnéithe d'eitic agus d'aeistéitic na codarsnachta i ndánta le Máirtín Ó Direáin'. In agallamh íogair le litríochtaí an dá Ghaeilge: COMHARTaighde 6. Eagrán Speisialta de COMHARTaighde in eagar ag Liam Mac Amhlaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith, Meidhbhín Ní Úrdail agus Marie Whelton,  2020. Ar fáil ag: https://comhartaighde.ie/eagrain/6/whelton/


2020 'An Doras: Is Cuimhin Linn Urnaí na hOíche i Séipéal an Choláiste.' We Remember Maynooth: A College Across Four Centuries, Salvador Ryan & John Paul Sheridan (eagarthóirí), Baile Átha Cliath: Messenger Publications, 2020, 385-387.

2020 'Leagan Úr d'Eipic Dhúchasach.' Alt léirmheasa ar Táin Bó Cuailnge (Ó Scolaí). An Reiviú: Léann Teanga, Bealtaine, 2020, 199-202. Ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/eagrain/2020

2019 'Insintí Liteartha Luachmhara ar an Óige in Éirinn (c. 1880 - c. 2010).' Alt léirmheasa ar Aois na hÓige. Díolaim Próis (in eagar ag: Ní Dhonnchadha agus Nic Eoin). An Reiviú: Léann Teanga, Bealtaine, 2019, 155-162. Ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/eagrain/2019

2019 'Súil Ghrinn ar an tSúil Eile.' Alt léirmheasa ar Súil Eile (Ó Gairbhí). An Reiviú: Léann Teanga, Bealtaine, 2019, 147-153. Ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/eagrain/2019


2018 'Féilscríbhinn Thábhachtach Thrípháirteach.' Alt léirmheasa ar Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir (Walsh agus Ó Muircheartaigh, eagí). Léann Teanga: An Reiviú, 2018, 191-198. Ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/eagrain/2018


2017 'Cuardaigh, Ceistigh, Léigh: Sracshúil ar rogha dánta ó thraidisiún fileata na Gaeilge ar théamaí teagaisc agus foghlama.'  Irish Teachers' Journal 5, Nollaig 2017, 90-101. Ar fáil ag: https://www.into.ie/ROI/Publications/IrishTeachersJournal/

2017 'An Leabhar Aifrinn Rómhánach.' New Liturgy, 2017, 22-27. Ar fáil ó: http://www.liturgy-ireland.ie/new-liturgy.html

2016 '"Fornocht do Chonac Thú" agus Áilleacht na Gairme.'  In Gairm na bPiarsach: Comóradh Céad Bliain Éirí Amach 1916 (Imeachtaí Fhóram Rannóg na Gaeilge), Aodán Mac Suibhne & Marie Whelton (eag.). Leabhrán Cuimhneacháin. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2016, 26-31.


2016  ‘An Ginmhilleadh agus Foirm an Réalachais i nGearrscéal le Seán Mac Mathúna.’ Bliainiris 11, Indreabhán: Leabhar Breac, 2016, 60-77. Ar fáil ag: https://www.litriocht.com/t%C3%A1irge/bliainiris-11/


2015 'The light of the universe: poems of friendship and consolation by Giolla Bríghde Ó hEódhasa (Ó Corráin).' Léirmheas.  Studia Hibernica 41, 2015, 213-215. Ar fáil ó: https://www.studiahibernica.ie/


2015 'Oide agus File: Gnéithe den teagasc agus den fhoghlaim i sampláil ionadaíoch de nuafhilíocht le múinteoirí scoile, 1930-2010.' Irish Teachers' Journal, iml. 3, uim. 1, 2015, 21-35. Ar fáil ag: 

http://www.into.ie/ROI/Publications/IrishTeachersJournal/Downloads/IrishTeachersJournal2015.pdf


2014 'The Pearl of the Kingdom: A study of A fhir léghtha an leabhráin bhig by Giolla Brighde Ó hEódhasa (Ó Corráin).'  Léirmheas. Studia Hibernica 40, 2014, 220-222.  Ar fáil ó: https://www.studiahibernica.ie/


2014 ‘Dea-Scéala nó Scéal Deas? Cás-Staidéar ar an Dílseacht do na “Bunscéalta” i Leagan Gaeilge den Bhíobla do Pháistí.’ In Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg, Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, 2014, 35-53.  Léirmheasta in: http://www.comhartaighde.com/eagrain/1/coilfeir/


2012 ‘Irish Bardic Poetry and Rhetorical Reality (O Riordan).’ Léirmheas. Studia Hibernica 38, 2012, 256-259. Ar fáil ó: https://www.studiahibernica.ie/


2011 ‘Nature as Listener and Consoler in Post-Classical Irish Poetry.’ Studia Hibernica 37, 2011, 121-132. Ar fáil ag: https://www.jstor.org/stable/23645641?seq=1#metadata_info_tab_contents


2008 ‘An Apastróf agus Filíocht na Scol.’ Bliainiris 8, 2008, 42- 58. Foilsíodh leagan luath sa bhliain 2003: ‘Teoiric na hApastróife agus Filíocht na mBard.’ In NUI Maynooth Research Record, 2003, 211-217. Ar fáil ag: https://www.litriocht.com/t%C3%A1irge/bliainiris-8/


1999 ‘Ó Bruadair agus Tábhacht na Peirspictíochta sa Léirmheastóireacht.’ In Ó Cearúil, M., (eag.), An Aimsir Óg, Baile Átha Cliath: Coiscéim, 1999, 221-234.Ailt Eile, Áiseanna agus Léirmheasanna (Other Articles, Resources and Book Reviews):

2021, ‘Undertaking An Cháilíocht?’ Alt eolais faoin gCáilíocht sa Ghaeilge (S.C.G./O.C.G.) 2021-2022. Comhúdar le Peadar Mac Giolla Bhríghde & Aodán Mac Suibhne. InTouch, Meán Fómhair, 2021, 24. Ar fáil ag: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/


2021 'John Hume agus Ealaín na Síochána.' Timire, Samhradh, 2021, 14-16.

2021 'COMHARTaighde ag ceiliúradh shaothar Mháire Ní Annracháin.' Comhúdar le Liam Mac Amhlaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith & Meidhbhín Ní Úrdail, Comhar, Meitheamh, 2021, 34.

2021 'Naomh Colm Cille.' Áis urnaí cnuasaithe ag na baill de Coiste Comhairleach na nEaspag um an Liotúirge i nGaeilge do cheiliúradh Colm Cille 1500, Meitheamh, 2021, 1-9.  Foilsithe ar líne ag: http://www.liturgy-ireland.ie/.

2020 ‘Prose and Poetry for Teachers: An Overview of the Irish-Language Requirement (SCG) Literature Syllabus.’ Comhúdar le  hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde,  InTouch, Deireadh Fómhair, 2020, 24-25. Ar fáil: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/

2020 ‘Want to get your Irish Qualification this Year?’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, September, 2020, 16. Ar fáil: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/ 


2019 'Kostka (Wysoglad): Úrscéal Grafach.' Léirmheas. Comhar, Márta, 2019, 29-30. Ar fáil ag: https://comhar.ie/

2019 'Súil le hEithne Ní Ghallchobhair.' Léirmheas. Feasta, Samhain, 2019, 15-16. Ar fáil ó: https://www.feasta.ie/

2019 'Teanga agus Cultúr: Content and Language Integrated Learning (CLIL) & An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG).' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Deireadh Fómhair, 2019, 26-27. Ar fáil ag: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/

2019 'Do you need to get your Irish qualification?' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2019, 54-55. Ar fáil ag: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/

2019 'An Ghaeilge sa Nua-Aoiseacht Dhéanach: An Meon i Leith Éagsúlacht Teanga sa Ghaeilge (Ó Murchadha): Léirmheas.' Feasta, Bealtaine, 2019, 15-16. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/

2019 'Léargas i nGaeilge ar Chúlra agus ar Phríomhimeachtaí Réabhlóid na Rúise: Léirmheas ar Réabhlóid na Rúise (Leabhar 1) (Ó Cathasaigh).' Feasta, Márta, 2019, 9-10. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/


2019 'Dánta do Pháistí: Léirmheas ar Bogha Báistí (Leonard agus Leonard).' InTouch, Eanáir/Feabhra, 2019, 67. Foilsíodh leagan méadaithe den léirmheas céanna in Feasta, Eanáir, 2019, 15. Ar fáil ó: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/

2018 'Anailís Théamach ar Mise Áine: An Bhean Istigh (Durkin).' Feasta, Samhain, 2018, 11-12. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/

2018 'An Cháilíocht sa Ghaeilge: Eolas do Bhunmhúinteoirí a Fhaigheann a gCáilíochtaí Oideachais Thar Lear.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2018, 36-37. Ar fáil ag: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/


2018 'Laochas, Lot agus Lúba na Beatha: Léirmheas ar Beatha Dhónaill Dhuibh (Ó Súilleabháin).' Feasta, Meán Fómhair, 2018, 11-12. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/


2018 'Ag Cruthú na Todhchaí: Léirmheas ar Tír Eile (Ó Fachtna).' Feasta, Bealtaine, 2018, 12-14. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/

2018 'Cnuasach de Stiallghreannáin Ghaeilge do Pháistí: Léirmheas ar Ruaille Buaille: Imleabhar 2 (Courtney & Rosenstock).' Feasta, Aibreán, 2018, 11-12. Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/


2017 'An Leabhar Aifrinn Rómhánach: Cúlra agus Comhthéacs an Aistriúcháin Nua.'  Intercom, Nollaig 2017/Eanáir 2018, 7.
 

2017 'Cailleach Dhrogallach: Léirmheas ar Clíona Cailleach (Wynn).'  InTouch, Samhain, 2017, 59.  Ar fáil ag:
https://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2017/November2017/InTouchNovember_Archive.pdf

2017 'An Cháilíocht sa Ghaeilge agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Deireadh Fómhair, 2017, 38-39.  Ar fáil ag: http://www.into.ie/NI/Publications/InTouch/


2017 'Idir Solas agus Dorchadas sula dTiteann an Oíche: Léirmheas ar Sciorrann an tAm (Ní Choileáin).'  Feasta, Deireadh Fómhair, 2017, 8-10.  Ar fáil ó: http://www.feasta.ie/

2017 'Ag Tabhairt Faoin gCáilíocht sa Ghaeilge.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2017, 42-43. Ar fáil ag: https://www.into.ie/media-centre/publications/intouch/


2017 'Lámhleabhar Gaeilge don Ábhar Iriseora: Léirmheas ar Cinnlínte: Saol an Iriseora (de Bréadún).'  Feasta, Lúnasa, 2017, 8-9.  Ar fáil ag: http://www.feasta.ie/2017/lunasa/alt5.html


2017 'Fealsamh Fiosrach: Léirmheas ar Cogito (Nic Sheáin & Whitson).' InTouch, Mí an Mheithimh, 2017, 59.  Ar fáil ag:

http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2017/June2017/InTouch_June2017.pdf

2015 ‘Pietà.’ Duais-Dán. Comhar, iml. 75, uim. 3, Márta, 2015, 7. Ar fáil, freisin, ag: 

https://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2014/December2014/InTouch_Dec2014new.pdf


2015 'Ag Múineadh san Afraic: Gnéithe den Idirchultúrachas i nDánta Gaeilge le Liam Ó Háinle.' Africa, iml. 80, uim. 2, Márta 2015, 22-23.


2015 'Coimriú: Ó Chrann go Crann le Caitríona Hastings, An tSnáthaid Mhór, 2011.'  Roghnaithe ag scoláirí CNLP (Cnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí) agus foilsithe ag Bunachar Sonraí CNLP ag: https://nccb.tcd.ie/exhibit/k643b130g


2015 'Coimriú: Tubaiste ar an Titanic le Máire Zepf, Cló Mhaigh Eo, 2012.' Roghnaithe ag scoláirí CNLP (Cnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí) agus foilsithe ag Bunachar Sonraí CNLP ag: https://nccb.tcd.ie/exhibit/bg257f178


2015 'An Doras Ar Oscailt: Cuireadh speisialta iubhaile chuig iomláine na beatha.' Timire, Geimhreadh, 2015, 8-9. Ar fáil ag:

http://timire.ie/wp-content/uploads/2015/12/An-Doras-ar-Oscailt-Nollag-2015.pdf


2014 ‘Áille na hÍobartha: Léirmheas ar Áille na hÁille (de Paor).’ Comhar, Bealtaine, 2014, 27-28.

2012 ‘Lá na bPáistí: An Teagasc agus an Fhoghlaim i Seanfhocail na Gaeilge.’ InTouch, Mí na Nollag, 2012, 58-59. Ar fáil ag: 

http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2012/December2012/InTouchDec2012.pdf


2011 ‘Fulfilling Irish Language Requirement - An Cháilíocht sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Deireadh Fómhair, 2011, 38-39. Ar fáil ag:

https://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2011/October2011/InTouchOctober2011.pdf

2011 ‘Forbairt Shóisialta agus Phearsanta an Pháiste: Téama i Leabhair Ghaeilge Nua-fhoilsithe do Pháistí.’ InTouch, Meitheamh, 2011, 58-59. Ar fáil ag:

https://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2011/June2011/InTouchJune11.pdf

2010 ‘Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Eanáir/Feabhra, 2010, 26-27. Ar fáil ag:

http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2010/InTouchJanuaryFebruary2010/InTouch_JanFeb10.pdf

2008 ‘An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2008, 32-33. Ar fáil ag: 

http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2008/InTouchSeptember2008/InTouchSeptember08.pdf

2006 'An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Peadar Mac Giolla Bhríghde, InTouch, Meán Fómhair, 2006, 33-35.  Ar fáil ag:

http://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2006/InTouchSeptember2006/InTouch_September06.pdf


2011-2015 Aistriúcháin Ghaeilge Mhíosúla do shraitheanna le Paddy Madden. InTouch 2011-2015.
Sraith 1: ‘Zoom in on...’

Sraith 2: ‘Hands-On the School Garden’

Sraith 3: ‘School Gardening Notes.’ Ar fáil ag:

http://www.schoolearthed.ie/intouch-pdfs.html 

Taifeadtaí Fuaime (Audio Recordings):

Cainteoir: Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2009.

Cainteoir agus Scríbhneoir Scripte: Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2008.

Cainteoir: Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú i Labhairt na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2006.

Scríbhneoir Scripte (comhráite): S.C.G./O.C.G.(Triail Chluastuisceana) - Earrach 2006, Fómhar 2006, Earrach 2007, Fómhar 2007, Earrach 2008, Fómhar 2008, Earrach 2009, Fómhar 2009, Earrach 2010, Fómhar 2010, Earrach 2011, Fómhar 2011, Earrach 2012, Fómhar 2012, Earrach 2013, Fómhar 2013, Earrach 2014, Fómhar 2014, Earrach 2015, Fómhar 2015, Earrach 2016, Fómhar 2016, Earrach 2017, Fómhar 2017, Earrach 2018, Fómhar 2018, Earrach 2019, Fómhar 2019, Earrach 2020, Fómhar 2020, Earrach 2021. Foilsithe mar áis teagaisc ag: https://ilrweb.ie/paipeir-scg-2016-2020

Comhdhálacha agus Cainteanna Poiblí (Conferences and Invited Talks):

2021  'I gcomhrá le scríbhneoirí Mhá Nuad'. Aoi-chainteoir ag ócáid fhíorúil eagraithe ag Leabharlanna Chill Dara i gcomhpháirt le hOllscoil Mhá Nuad. 8 Márta, 2021.

2020 'Tuairiscí Ráithiúla ar Obair Coiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge.' An Chomhairle Náisiúnta don Liotúirge (The National Council for Liturgy), Maigh Nuad, Feabhra, Bealtaine, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, 2020.


2019 'Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha agus Fillteán FCÁT.' Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Léachtóirí ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge, Lá Pleanála, Institiúid Oideachais Marino, 17 Meitheamh, 2019.

2019 'I dTreo Comhthuiscintí agus Dea-Chleachtas.' Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Léachtóirí ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge, Institiúid Oideachais Marino, 11 Eanáir 2019.

2019 'Tuairiscí Ráithiúla ar Obair Coiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge.' An Chomhairle Náisiúnta don Liotúirge (The National Council for Liturgy), Maigh Nuad, Feabhra, Bealtaine, Meán Fómhair, Samhain, 2019.

2018 'An Cág Cosdearg agus Éin Eile.' Ceardlann do Pháistí i gcomhar le LeabhairComhar & Aíonna Speisialta. Féile Leabhar Bhaile Átha Cliath, Smock Alley, 16 Samhain, 2018.


2018 Ministir an Bhriathair, Aifreann an Phápa. Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath, 26 Lúnasa, 2018.

2018 "Gaeilge don Chomhfhreagras Gairmiúil." Forbairt Ghairmiúil Leanúnach do Bhaill den Fhoireann, Institiúid Oideachais Marino, 28 Meitheamh, 2018.

2017 Ministir an Bhriathair, Seoladh an Aistriúcháin Nua de An Leabhar Aifrinn Rómhánach (Leagan Altóra). Craolta ó Stiúideonna RTÉ, Baile Átha Cliath, 3 Mí na Nollag, 2017.
 

2017 'Na Siollabais do na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht: Teoiric, Cur i bhFeidhm agus Éifeacht.' Aoi-Chaint. Comhdháil An Acadaimh 2017. Gaoth Dobhair. 6 Deireadh Fómhair, 2017.

2017 'An Cháilíocht sa Ghaeilge.'  Lá Oiliúna do Theagascóirí.  Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, 23 Eanáir, 2017.

2016 'Tuarascáil Bhliantúil ar Obair Coiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge.' An Lárionad Náisiúnta don Liotúirge: Cruinniú Bliantúil 2016, Halla Renehan, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad. 17 Mí na Samhna, 2016.

2016 '"Fornocht do Chonac Thú" agus Áilleacht na Gairme.' Gairm na bPiarsach (Comóradh Éirí Amach 1916), Institiúid Oideachais Marino.  10 Mí an Mhárta, 2016.


2015 'Tuairisc ar Shaothar Coiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge 2012-2015.'  An Lárionad Náisiúnta don Liotúirge: Cruinniú Bliantúil 2015, Halla Renehan, Coláiste Phádraig, Maigh Nuad. 3 Mí na Nollag, 2015.


2014 ‘Gnéithe den Bhíobla do Pháistí.’ Cumann na Sagart: Tionól 2014, Coláiste na Naomh Uile, Baile Átha Cliath. Aoi-Léacht. 15 Meán Fómhair, 2014.


2014 ‘Áiseanna d’Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta.’ Cur i láthair ag Lá Inseribhíse do Mhúinteoirí ar Chúrsaí Gaeltachta do Mhic Léinn Oideachais, Óstán Radisson, Bóthar Loch an tSáile, Gaillimh. 1 Márta, 2014.


2013 ‘Dea-Scéala nó Scéalta Deasa? Dílseacht do na “bunscéalta” i leaganacha Gaeilge den Bhíobla do pháistí.’ An Tríú Comhdháil ar Litríocht na nÓg, Institiúid Oideachais Marino. Meán Fómhair, 2013.


2012 ‘Filíocht na mBard agus Ceist na hAeistéitice.’ Seimineáir Roinn na Gaeilge 2012-2013, Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Aoi-Léacht. 17 Deireadh Fómhair, 2012.


2011 ‘An Ginmhilleadh agus Foirm an Réalachais i nGearrscéal le Seán Mac Mathúna.’ Comhdháil Idirnáisiúnta Sa Léann Ceilteach XIV, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad. Lúnasa, 2011.


2011 ‘An Nádúr mar Éisteoir agus mar Shólásaí i bhFilíocht Iarchlasaiceach na Gaeilge.’ Léann na hÉigse: Seimineáir ar an Litríocht, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath. Aoi-Léacht. 25 Feabhra, 2011.


2010 Sraith d’ocht léacht: ‘An Léirmheastóireacht Aeistéitiúil agus Filíocht na Gaeilge.’ Coláiste Phádraig, Droim Conrach. Aoi-Léachtaí. Earrach, 2010.


2009 'Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.' Lá Oiliúna do theagascóirí ó Ionaid Oideachais (Education Centres) ar fud na tíre.  Institiúid Oideachais Marino.  Mí na Nollag, 2009.


2006 'An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.' Lá Oiliúna do theagascóirí ó Ionaid Oideachais (Education Centres) ar fud na tíre.  Institiúid Oideachais Marino. Meán Fómhair, 2006.


2004 ‘Aodh Mac Aingil: Diagaire agus File.’ Cumann na Sagart: Tionól 2004, Cnoc Mhuire. Aoi-Léacht. Aibreán 2004.


2003 ‘Teoiric na hApastróife agus Filíocht na mBard.’ Comhdháil 2003: Litríocht agus Cultúr na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Deireadh Fómhair, 2003.

Gníomhaíochtaí Gairmiúla Eile (Other Professional Activities)

Coistí Gairmiúla (Professional Committees):

Cathaoirleach ar Choiste Comhairleach na nEaspag Caitliceach um an Liotúirge i nGaeilge.
 
Ball de The Council for Liturgy, Comhairle de Chomhdháil Easpaig Chaitliceacha na hÉireann.

Ball de Choiste Stiúrtha Náisiúnta An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.

Ball de Ghrúpa Oibre na gColáistí Oideachais maidir leis na Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht do Mhic Léinn Oideachais.

Ball de Choiste Stiúrtha Institiúid Oideachais Marino don Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

Ball de Shéiplíneacht Institiúid Oideachais Marino.

Ball de Choiste Foilsitheoireachta FÁS (Foilseacháin Ábhair Spioradálta).

Ball de Choiste Comhordaithe "In agallamh íogair le litríochtaí an dá Ghaeilge" (2019-2021).

Scrúdaitheoir Seachtrach (External Examiner):

Coláiste na hOllscoile Naomh Muire, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste (2013-2017).

Coláiste Mhuire Gan Smál (Campas Naomh Pádraig, Durlas), Ollscoil Luimnigh, Luimneach (2014-2018).

Beathaisnéis (Biography)

As Iarthar Chorcaí ó dhúchas. D’fhreastail ar Scoil Mhuire, Barra Rua agus ar Mheánscoil an Chroí Rónaofa, Cloch na Coillte. Fuair a cuid ollscolaíochta ag Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, áit ar chaith ceithre bliana ag teagasc go páirt-aimseartha. Ceithre bliana ag múineadh i Scoil Mhuire Longfort. Gaeilge agus Reiligiún á múineadh, ag gach leibhéal meánscoile. Spéis sa cheol agus sa bhádóireacht.

Gradaim, Léirmheasanna agus Maoiniú (Awards, Reviews and Funding)

2018 Ball d'fhoireann a chuir tairiscint le chéile ar éirigh léi maoiniú a ghnóthú ón Roinn Oideachais agus Scileanna chun B.Oid. Trí Mheán na Gaeilge a sholáthar in Institiúid Oideachais Marino.

2018 Léirmheas (le hÁine Ní Ghlinn) ar Giolcaireacht sa Ghairdín ar PléScéal, RTÉ, Raidió na Gaeltachta, 2 Iúil, 2018.

2018 Léirmheas (le Pól Ó Muirí) ar Leathbhádóirí: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta foilsithe in The Irish Times, 30 Aibreán, 2018, 10. https://www.irishtimes.com/culture/tuarasc%C3%A1il/seansc%C3%A9al-agus-an-laitvis-air-1.3476316

2018 Léirmheas (le hEibhlín Uí Sceacháin) ar Leathbhádóirí: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta foilsithe in InTouch, Aibreán, 2018, 67. Ar fáil: https://www.into.ie/ROI/Publications/InTouch/2018/April2018/InTouch_April2018_Archive.pdf

2017 Ball d'fhoireann a fuair maoiniú ó Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann (D.E.N.I.) do chomhoibriú Thuaidh/Theas (ar an gCáilíocht sa Ghaeilge) idir Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste.

2014  Éigse Éireann agus Cumann Múinteoirí Éireann - Duais i gcuimhne ar Seamus Heaney (Catagóir: Filíocht/Gaeilge).

2014  Ball de Ghrúpa Oibre na gColáistí Oideachais a chruthaigh, a chruinnigh agus a d'fhoilsigh: Ábhar Tacaíochta.Tréimhsí Foghlama sa Ghaeltacht.  Mic Léinn Oideachais.  Baile Átha Cliath, 2014.  Maoinithe ag: An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (C.O.G.G.), Foras na Gaeilge agus An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.


2013 Comórtais Liteartha an Oireachtais: Duais Liteartha (Catagóir: Úrscéal don Fhoghlaimeoir Fásta).

2008 Léirmheas (le Máirín Nic Eoin) ar Teagmháil agus Tnúthán: Staidéar ar an Apastróf i bhFilíocht na Nua-Ghaeilge foilsithe in Studia Hibernica. https://www.jstor.org/stable/40732197?seq=1#page_scan_tab_contents


2008 Léirmheas (Books Ireland) ar Teagmháil agus Tnúthán: Staidear ar an Apastróf i bhFilíocht na Nua-Ghaeilge foilsithe in Books Ireland 308, Deireadh Fómhair, 2008, 237. Ar fáil: https://www.jstor.org/stable/40406201?seq=1#page_scan_tab_contents
 
2005-2010 Ball d'fhoireann a scríobh tairiscint ar éirigh léi maoiniú a ghnóthú ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun an Cháilíocht sa Ghaeilge a reáchtáil ag Institiúid Oideachais Marino agus chun ábhar foghlama a chur ar fáil don Cháilíocht sa Ghaeilge.


2001 An Chomhairle Um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS): Scoláireacht Dochtúireachta de chuid Rialtas na hÉireann.


1996 Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad: Scoláireacht Taighde agus Teagaisc.


1995 Coláiste Phádraig, An Coláiste Pontaifiúil, Maigh Nuad: Duais B.A.Th. as an gcéad áit i rang na céime a bhaint amach.