Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Peadar Mac Giolla Bhríghde

Peadar Mac Giolla Bhríghde

Contact

Telephone
01 853 5155
Location
St Patrick's, Room 34

Rannóg

Department of English & Roinn na Gaeilge 

Ról

An Cháilíocht sa Ghaeilge (S.C.G. / O.C.G): Comhordaitheoir Náisiúnta.

Léachtóir ar an mBaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge.

Beathaisnéis

Ón mbliain 2004, is é Peadar Mac Giolla Bhríghde Comhordaitheoir Náisiúnta na Cáilíochta sa Ghaeilge. Chaith Peadar tríocha bliain ag obair mar mhúinteoir bunscoile agus tá go leor oibre déanta aige san Oideachas Speisialta agus mar theagascóir leis an Ollscoil Oscailte in Éirinn agus thar lear. 

Peadar Mac Giolla Bhríghde: An Cháilíocht sa Ghaeilge – The Irish Language Requirement. Peadar is  Coordinator for the Irish Language Requirement Programme.  Peadar lectures on the B.Oid (Irish medium B.Ed.) in the area of inclusive education.  His research interests are An Cháilíocht sa Ghaeilge/Irish Language Requirement and Inclusive education.

Cáilíochtaí

M.Ed. (UCD)

B. Sc. (Psych) (Open University)

B.Ed. (NUI)

Dip. Lgl. St. (DIT)

Dip Remedial Ed. (C of Irl TC)

Dip Mgmt in Ed. (TCD)

Múineadh (Teaching)

Programme

Module Code

Module Name

Role

B.Oid 4

BO8413

Ag Tacú le Foghlaimeoirí le Riachtanais Speisialta Oideachais i ngach suíomh Scoile

Léachtóir

B.Oid 3

BO8310

Teagasc agus Foghlaim 2: Garchleachtais agus Bainistíocht Iompair

Léachtóir

B.Oid 2

BO8202

Oideachas Ionchuimsitheach agus Riachtanais Oideachais Speisialta

Léachtóir

Foilseacháin (Publications and other outputs)

 

Caibidil i Leabhar (Book Chapter)

 

Mac Giolla Bhríghde, P. (2022). ‘An Cháilíocht sa Ghaeilge: Na Blianta Tosaigh.’ In Dunne, C.M. agus Whelton, M. (eagarthóirí), Oide na Ceirde: Aistí d’Aodán Mac Suibhne in Ómós a Shaothair san Oideachas, An Sciobairín: Réalta an Deiscirt, 2022, 55-60.

 

Ailt in Irisí Gairmiúla (Professional Journal Articles)

 

Mac Giolla Bhríghde, P. (2023). 'An Cháilíocht sa Ghaeilge: What are your Options?' Comhúdar le Marie Whelton. InTouch, Meán Fómhair / Deireadh Fómhair, 2023, 54-55. Ar fáil ag: http://www.tara.tcd.ie/handle/2262/103928

Mac Giolla Bhríghde, P. (2022). 'London 'bridge' to the SCG.' Agallamh le Fiona Barry. Comhúdar le Marie Whelton. InTouch, Mí na Samhna / Mí na Nollag, 2022, 57.

Mac Giolla Bhríghde, P. (2022). 'Undertaking the Irish Language Requirement in 2022-2023?' Alt eolais faoin gCáilíocht sa Ghaeilge (S.C.G. / O.C.G.) 2022-2023. Comhúdar le Marie Whelton. InTouch, Meán Fómhair, 2022, 24.

Mac Giolla Bhríghde, P. (2021). ‘Undertaking An Cháilíocht?’ Alt eolais faoin gCáilíocht sa Ghaeilge (S.C.G./O.C.G.) 2021-2022. Comhúdar le Marie Whelton & Aodán Mac Suibhne. InTouch, Meán Fómhair, 2021, 24. 

Mac Giolla Bhríghde, P. (2020). ‘Prose and Poetry for Teachers: An Overview of the Irish-Language Requirement (SCG) Literature Syllabus.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton,  InTouch, Deireadh Fómhair, 2020, 24-25. Ar fáil ag: http://www.tara.tcd.ie/handle/2262/102462

Mac Giolla Bhríghde, P. (2020). ‘Want to get your Irish Qualification this Year?’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, September, 2020, 16.  

Mac Giolla Bhríghde, P. (2019). 'Teanga agus Cultúr: Content and Language Integrated Learning (CLIL) & An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge (SCG).' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Deireadh Fómhair, 2019, 26-27. Ar fáil ag: http://www.tara.tcd.ie/handle/2262/102492

Mac Giolla Bhríghde, P. (2019). 'Do you need to get your Irish qualification?' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Meán Fómhair, 2019, 54-55.  

Mac Giolla Bhríghde, P. (2018). 'An Cháilíocht sa Ghaeilge: Eolas do Bhunmhúinteoirí a Fhaigheann a gCáilíochtaí Oideachais Thar Lear.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Meán Fómhair, 2018, 36-37.  

Mac Giolla Bhríghde, P. (2017). 'An Cháilíocht sa Ghaeilge agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Deireadh Fómhair, 2017, 38-39.  

Mac Giolla Bhríghde, P. (2017). 'Ag Tabhairt Faoin gCáilíocht sa Ghaeilge.' Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Meán Fómhair, 2017, 42-43.  

Mac Giolla Bhríghde, P. (2011). ‘Fulfilling Irish Language Requirement - An Cháilíocht sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Deireadh Fómhair, 2011, 38-39.

Mac Giolla Bhríghde, P. (2010). ‘Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Eanáir/Feabhra, 2010, 26-27.

Mac Giolla Bhríghde, P. (2008). ‘An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.’ Comhúdar le hAodán Mac Suibhne agus Marie Whelton, InTouch, Meán Fómhair, 2008, 32-33.

 

Laethanta Oiliúna (Professional Development Days For Tutors)

 
2017 'An Cháilíocht sa Ghaeilge.'  Lá Oiliúna do Theagascóirí.  Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste, 23 Eanáir, 2017.

2009 'Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.' Lá Oiliúna do theagascóirí ó Ionaid Oideachais (Education Centres) ar fud na tíre.  Institiúid Oideachais Marino. Mí na Nollag, 2009.

2006 'An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge.' Lá Oiliúna do theagascóirí ó Ionaid Oideachais (Education Centres) ar fud na tíre.  Institiúid Oideachais Marino. Meán Fómhair, 2006.

 

Ábhar Fuaime (Audio Material)

 

2006 – 2023 Eagraí: Taifeadtaí Stiúideo (Organizer: Studio Recordings): An Triail Chluastuisceanna: An Cháilíocht sa Ghaeilge, Earrach agus Fómhar gach bliain. Ar fáil ag: https://ilrweb.ie/paipeir-scg-2016-2020

2009 Eagraí: Taifeadadh Stiúideo: Dlúthdhioscaí a foilsíodh in éineacht le: Mac Suibhne, A. & Whelton, M., Sruth na Maoile: Ábhar Tacaíochta d’Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2009.

2008 Eagraí: Taifeadadh Stiúideo: Dlúthdhiosca a foilsíodh in éineacht le: Mac Suibhne, A. & Whelton, M., Í a Labhairt: Cúrsa Gaeilge Idirmheánach do Mhúinteoirí Bunscoile. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2008.

2006 Eagraí: Taifeadadh Stiúideo: Dlúthdhioscaí a foilsíodh in éineacht le: Mac Suibhne, A. & Whelton, M., Cóir Ghaoithe: Cúrsa Ullmhúcháin don Scrúdú i Labhairt na Gaeilge. Baile Átha Cliath: Institiúid Oideachais Marino, 2006. MediaSuíomh Idirlín (Website)


2004-2023 Coimeádaí:  Suíomh Idirlín na Cáilíochta sa Ghaeilge (Curator: The Irish Language Requirement Website): https://ilrweb.ie/


Sainspéiseanna (Research/Professional Interests)

An Cháilíocht sa Ghaeilge, Oideachas Speisialta.

Maoiniú (Grants)

2017 Ball d'fhoireann a fuair maoiniú ó Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann (D.E.N.I.) do chomhoibriú Thuaidh / Theas ar an gCáilíocht sa Ghaeilge idir Institiúid Oideachais Marino agus Coláiste Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste.

2005 - 2010 Ball d'fhoireann a scríobh tairiscint ar éirigh léi maoiniú a ghnóthú ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta chun an Cháilíocht sa Ghaeilge a reáchtáil ag Institiúid Oideachais Marino agus chun ábhar foghlama a chur ar fáil don Cháilíocht sa Ghaeilge.

Ballraíocht (Membership) 

Ball de Choiste Stiúrtha na Cáilíochta sa Ghaeilge, Institiúid Oideachais Marino.

Painéal scrúdaitheoirí na hOllscoile Oscailte.