Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Eolas do Bhaill Foirne faoi Acht na dTeangacha

• Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar Oibleagáidí Baill Foirne IOM faoin Acht anseo.

• You can download IOM Staff Obligations under the Act here

 

Ranganna Gaeilge d’fhoireann IOM

Beidh Ranganna Gaeilge le Ray Mac Mánais d’fhoireann IOM ag tosú san Institiúid ar an Luan, an 9 Meán Fómhair, 2019 agus ag dul ar aghaidh gach oíche Luain go dtí an Luan, 16 Nollaig (ach amháin ar 28 Deireadh Fómhair). Beidh na ranganna seo saor in aisce. Ní oirfidh na ranganna seo do thosaitheoirí. Díreofar ar Shiollabas TEG Leibhéal B1 agus ag an deireadh b’fhéidir go mbeadh spéis ag rannpháirithe na Scrúduithe TEG Leibhéal B1 a dhéanamh le fáil amach an Úsáideoir Neamhspleách na teanga tú. Tuilleadh eolais ag www.teg.ie

Irish language classes with Ray Mac Mánais for MIE Staff will be commencing in Marino Institute of Education on Monday, the 9th of September, 2019 and taking place every Monday night up to Monday, 16 December (with the exception of 28 October). These classes will be free of charge for MIE staff. The classes will not suit beginners. The Syllabus for TEG Level B1 will be used and at the end participants may be interested in undertaking the TEG Level B1 Examinations to determine whether or not you are an Independent User of the Language. More information at www.teg.ie

*Beidh Tuilleadh eolais faoi ranganna do thoisaitheoirí ag teacht go luath!*

*More information about Beginner Classes will be coming soon!*