Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Scéim Teanga IOM

An Chéad Scéim Teanga (2019 -2021)

Seoladh an chéad Scéim Teanga de chuid Institiúid Oideachais Marino ar an Luan 9 Meán Fómhair 2019.

Beidh sé mar sprioc ag an Institiúid níos mó seirbhísí trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil ar an gCampas do mhic léinn agus do bhaill foirne a éilíonn na seirbhísí tríd an Scéim seo.

Le linn na scéime seo, tá sé i gceist ag Institiúid Oideachais Marino, seirbhísí Gaeilge a fheabhsú, trí Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus ár scéim féin a chur i bhfeidhm. Tá sé mar sprioc ag an Institiúid, méadú a dhéanamh ar an líon imeachtaí poiblí Gaeilge a eagraítear ar an gcampas chomh maith le méadú a dhéanamh ar an líon ball foirne a fhaigheann cáilíocht sa Ghaeilge agus a ghlacann páirt sna ranganna agus imeachtaí Gaeilge a bhíonn ar fáil dóibh san Institiúid féin. Beidh sé mar sprioc ag an Institiúid níos mó seirbhísí trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil ar an gCampas do mhic léinn agus do bhaill foirne a éilíonn na seirbhísí.

Is féidir íoslódáil a dhéanamh ar Scéim Teanga IOM anseo:

Scéim Teanga as Gaeilge

Language Scheme in English