Cookies on the Marino Institute of Education website

We use cookies on this website. By using this site, you consent to the use of cookies in accordance with the MIE Website Cookies Policy

Cúrsaí san Fhorbairt Ghairmiúl Leanúnach in Institiúid Oideachais Marino

Fáilte chuig Roinn na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (nó CPD mar is fearr aithne air sa Bhéarla) in Institiúid Oideachais Marino. Déanann an roinn seo comhordú ar ghníomhaíochtaí san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, lena n-áirítear múinteoirí nua-cháilithe a ionduchtú, staidéar iarchéime, agus rogha mhór de chúrsaí samhraidh ar líne agus aghaidh ar aghaidh. Táimid tiomanta do chúrsaí dinimiciúla a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais ghairmiúla leanúnacha múinteoirí agus oideachasóirí eile.

Cúrsaí san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cúrsaí Samhraidh

Clár Iona

Dioplóma sa Bhreith ar an Léitheoireacht