Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Cúrsaí san Fhorbairt Ghairmiúl Leanúnach in Institiúid Oideachais Marino

Fáilte chuig Roinn na Forbartha Gairmiúla Leanúnaí (nó CPD mar is fearr aithne air sa Bhéarla) in Institiúid Oideachais Marino. Déanann an roinn seo comhordú ar ghníomhaíochtaí san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach, lena n-áirítear múinteoirí nua-cháilithe a ionduchtú, staidéar iarchéime, agus rogha mhór de chúrsaí samhraidh ar líne agus aghaidh ar aghaidh. Táimid tiomanta do chúrsaí dinimiciúla a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais ghairmiúla leanúnacha múinteoirí agus oideachasóirí eile.

Cúrsaí san Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach

Cúrsaí Samhraidh

Freagraí Gramadaí

Clár Iona

Dioplóma sa Bhreith ar an Léitheoireacht

Teastas Ceannaireachta EREBB