Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Tar chuig ár Lá Oscailte chun blaiseadh ar IOM a fháil

Beidh an Lá Oscailte Bliantúil ar siúl in IOM Dé Sathairn, an 16 Samhain 2019, ó 10 r.n. go 4 i.n. Ba cheart duit teacht ar cuairt chuig IOM chun blaiseadh ceart a fháil ar an saol ann.

Tugann ár Lá Oscailte an seans sin duit. Cén fáth nach dtapófá an deis cuairt a thabhairt ar an gcampas, bualadh leis na léachtóirí a bheadh agat agus do ghairm san oideachas a phlé? Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar ár gcúrsaí iontacha fochéime agus iarchéime sa Mhúinteoireacht Bunscoile chomh maith lenár gcúrsaí fochéime i Léann an Oideachais agus san Oideachas Luath-Óige.

I rith an lae, beidh deis agat labhairt leis an bhfoireann teagaisc, leis an bhfoireann tacaíochta agus le roinnt de na mic léinn reatha, na saoráidí a fheiceáil agus breis eolais a fháil ar na cláir atá ar intinn agat.

Ní gá duit spás a chur in áirithe. Níl ort ach teacht Dé Sathairn, an 16 Samhain idir 10 r.n. agus 4 i.n.. Táimid ag súil le bualadh leat agus geallaimid go mbainfidh tú taitneamh agus sochar as an gcuairt.