Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Fáilte ón Uachtarán

TOD Web Profile

Is timpeallacht oideachais tríú leibhéal ar leith é Institiúid Oideachais Marino. Is baill iad mic léinn agus foireann Marino de phobal dinimiciúil teagaisc agus foghlama a thacaíonn lena chéile ar mhaithe le misean comhchoiteann. Léiríonn an misean seo traidisiún an chúraim trí oideachas a bhunaigh Éamann Rís.

Tá MIE comhdhéanta den Choláiste Oideachais, den Lárionad Comhdhála agus de sheirbhísí eile forbartha gairmiúla leanúnaí agus tacaíochta. Cuireann taighde agus athbhreithniú lenár gcláir agus lenár dtionscnaimh in MIE. Tá traidisiún fada d’oideachas múinteoirí san Institiúid agus táimid tiomanta d’ardchaighdeán agus do bharr feabhais i ngach réimse de shaol na hInstitiúide. Is ionann ár dtailte agus ár bhfoirgnimh agus timpeallacht tharraingteach spreagúil do staidéar, d’obair agus do rannpháirtithe comhdhála agus oiliúna.

Más mac léinn thú cheana féin nó más mac léinn ionchais thú, más oideachasóir thú ná má tá spéis agat inár seirbhísí oideachais agus comhdhála, tá fáilte romhat chuig ár suíomh idirlín agus tá súil agam go mbeidh sé úsáideach duit.

Dr. Teresa O'Doherty

Uachtarán

MIE