Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Comhdhálacha

Tá Láraonad Comhdhála Marino a bhfuil saoráidí den chéad scoth ann agus ar chuid é d’Institiúid Oideachais Marino, suite ar thailte Eastát an Tiarna Charlemont, suíomh an-speisialta. Tá an tseirbhís chairdiúil chabhrach ar comhchaighdeán leis na saoráidí.

Tá 20 seomra comhdhála agus cóisire ar fáil i Lárionad Comhdhála Marino (10 gcinn ar fáil le linn na bliana acadúla). Tá seomraí de mhéideanna éagsúla ann ó sheomraí ina bhfuil spás iontu do bheirt go seomraí ina bhfuil spás iontu do 400 toscaire. Is féidir na socruithe sa seomra a chur in oiriúint don imeacht lena n-áirítear gach riachtanas closamhairc. Tá gnéithe den scoth ionsuite i seomraí áirithe lena n-áirítear ríomhairí pearsanta, seinnteoirí DVD, scáileáin agus teilgeoirí. Tá Ionad Comhdhála Marino i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath, áit an-áisiúil do chúrsaí oiliúna, d’imeachtaí agus do chruinnithe. Tá saoráidí páirceála saor in aisce ar fáil ar na tailte do suas le 150 carr.