Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Spórt in IOM

Tá pleananna móra don bhliain atá romhainn ag MIE, ar féidir í a fheiceáil ó bharr Ardán Uí Ógáin i bPáirc an Chrócaigh. Fuair foireann peile na bhfear ardú croí ón mbua anuraidh i gCorn na Mac Léinn (Roinn 3) le linn dheireadh seachtaine Chorn Sigerson i mBéal Feirste. Tá said anois i Roinn 2 agus iad meáite ar iarracht cheart a dhéanamh ar Chorn Trench (Roinn 2) a bhuachan agus an leibhéal is airde a bhaint amach. I mbabhtaí luatha na sraithe atá ar na bacáin, bhí IOM i gcoinne céilí comhraic a bhí i bhfad níos mó agus i bhfad níos láidre ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir ach, toisc go bhfuil gach duine ón bhfoireann anuraidh seachas ceathrar ar fhoireann na bliana seo agus go bhfuil imreoirí nua ar an bpainéal, táimid fós dóchasach.

mie vs blanch

Tá imreoirí peile fhoireann na mban, a bhí gar do bhabhtaí leathcheannais agus ceannais le cúpla bliain anuas, ag súil le dul chun cinn mór a dhéanamh i mbliana agus corn a thabhairt ar ais go hAscaill Uí Ghríofa. Beidh siad ag imirt i gcoinne Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach agus Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh go luath sa tsraith. Tá foireann iomána na bhfear, ar cháiligh siad do chluiche ceannais Roinn 3 ag deireadh seachtaine Chorn Mhic Giobúin i gCorcaigh anuraidh, ag iarraidh céim eile chun cinn a thógáil i mbliana agus tá an fhoireann camógaíochta ag súil le himreoirí cumasacha nua a aimsiú agus dul i bhfeidhm go mór ar an gcomórtas.

ladies football 2

Tá pobal bríomhar CLG in MIE agus imríonn cuid mhór de mhic léinn reatha agus d’iar-mhic léinn dá gcontaetha dúchais – Ciarainn Murtagh (B. Oid. 3 agus Captaen ar Fhoireann Sinsir Ros Camáin), Dessie Conneely (B. Oid. 2 agus Captaen ar Fhoireann Mhionúir na Gaillimhe), Martin O’Reilly (Dún na nGall), Darragh McVeety (an Cabhán) agus Tadhg Morley (Ciarraí). Is coláiste beag é IOM a bhfuil croí mór agus pleananna móra aige agus tugtar deis do gach mac léinn a rogha spóirt a imirt, is cuma cén cumas atá iontu. Creidimid sa mhana gurb é an rud is tábhachtaí ná páirt a ghlacadh seachas bua a bheith agat. Tá a lán de na hiar-mhic léinn – fir agus mná araon – ag déanamh obair den scoth le Cumann na mBunscol ag cur Cluichí Gaelacha chun cinn.

dessie conneelly

Tá a lán buntáistí ag baint le bheith páirteach i spórt in IOM. Cén bealach níos fearr atá ann chun cúpla uair an chloig de shos a ghlacadh ó strus agus ó bhrú an staidéir ná páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fisiceacha ar an bpáirc imeartha nó sa Halla Spóirt? Smaoinigh freisin ar na dea-chaidrimh a chruthóidh tú le daoine agus tú ag traenáil leo agus ar an taitneamh a bhainfidh tú as bheith i d’ionadaí don choláiste agus tú ag imirt sna sraitheanna agus sna comórtais chraoibhe a eagraíonn an Bord um Ardoideachas – agus na grianghraif foirne a bheith agat go deo.

Teagmháil

Denis Forde

Oifigeach CLG in Institiúid Oideachais Marino

denis.forde@mie.ie