Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

ga - Claire Dunne

Claire Dunne_Website Profle_2016

Contact

Rannog/Section

Colaiste, Rannóg na Gaeilge

Qualifications

(2006) B.Oid. (Onóracha) (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath)
(2007) MA sa Staidéar Idirchultúrachais (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath)
(2008) Teastas san Aistriúchán (Foras na Gaeilge, Baile Átha Cliath)
(2010 –2015) Dochtúireacht sa Teangeolaíocht Fheidhmeach

Teaching

Gaeilge (Gramadach na Gaeilge, Nua-phrós na Gaeilge, Nua-fhilíocht na Gaeilge, Labhairt na Gaeilge)
Classroom Organisation and Communication
Curriculum Integration, Imagination and Innovation
Language Study

Research / Professional Interests

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge (Athbheochan agus athneartú mionteangacha tríd an gcóras oideachais, Dearcadh i leith teangacha)
Litríocht Ghaeilge na n-óg (Éabhlóid litríocht Ghaeilge na n-óg)
Cur chuige idirchultúrtha san oideachas agus sa litríocht (Léiriú ar éagsúlacht cultúir i litríocht Ghaeilge na n-óg)
An tAistriúchán (Tagairtí cultúrtha in aistriúcháin agus i gcomheagráin)

Publications

Dunne, C. (2012) Teanga, Traidisiún agus Taithí na mBan: Scríbhneoireacht Éilís Ní Dhuibhne in Inis: The Children’s Books Ireland Magazine, Baile Átha Cliath: Inis 38, pp. 36 - 41.
Dunne, C. (2013) Comhoibriú agus Comheagráin: Cúrsaí Foilsitheoireacht sa Ghaeilge agus sa Ghaidhlig in Inis: The Children’s Books Ireland Magazine, Baile Átha Cliath: Inis 39, pp. 32 - 37.
Dunne, C. (2013) Inis: Léargas ar Luach Litríocht na Gaeilge don Óige in R. Nic Congáil agus Nic Lochlainn, C. (Eag). in Laethanta Gréine agus Oícheanta Sí: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg,Baile Átha Cliath: LeabhairCOMHAR, pp.149 - 172.Biography

Is léachtóir le Gaeilge í Claire M. Dunne in Institiúid Oideachais Marino. Chaith seal ag múineadh sa chóras gaelscolaíochta i nGaelscoil Bhriain Bóroimhe, Sord agus i nGaelscoil Uí Fhiaich, Maigh Nuad. D’oibrigh mar aistritheoir don chomhlacht Sanas. Thug Foras na Gaeilge creidiúnú mar aistritheoir cáilithe sa bhliain 2008. Tá MA aici sa Staidéar Idirchultúrachais. Faoi láthair tá dochtúireacht idir lámha aici sa Teangeolaíocht Fheidhmeach. Ón mbliain 2011 ar aghaidh, tá sí ina heagarthóir Gaeilge don irisleabhar Inis.

Awards

• Gradam Carlisle and Blake, 2005, Coláiste Mhuire Marino, as céad áit i rang na céime a bhaint amach. • Gradam Fhoras na Gaeilge, 2005, Coláiste Mhuire Marion, as céad áit sa Ghaeilge i rang na céime a bhaint amach