Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Seachtain Folláine ag IOM

Mar chuid den tSeachtain Folláine, is mór ag Institiúid Oideachais Marino 'Oíche Folláine' a chur i láthair Dé Céadaoin 26 Feabhra ó 7-9in. Táimid ag súil le feasacht agus tábhacht na folláine agus na meabhairshláinte a ardú. Ar an oíche beidh réimse aoichainteoirí ann, ar nós Daniel Davey, an scríbhneoir sárdhíola agus saineolaí cothúcháin a oibríonn le foirne Rugbaí agus CLG. Beidh Sally Anne Clarke linn, ceann de na príomhshealbhóirí bia in Éirinn a thacaíonn le hardú feasachta ar mheabhairshláinte agus cosc ar fhéinmharú. Bronnfar an t-airgead ar fad ar Pieta House agus ar chartharnachtaí Seán Cox. 

Cliceáil anseo chun ticéad a cheannach.

Oiche-Follainne