Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Suíomh

Táimid ar Ascaill Uí Ghríofa i mBaile Átha Cliath 9.

Cliceáil anseo chun breathnú ar léarscáil – nó bain úsáid as Google Maps

Treoracha tiomána:

Ón M50 -

Tar éis Droichead Dola an Naisc Thiar ar an M50, téigh ar aghaidh i dtreo an Aerfoirt. Glac an tríú bealach amach ar an M1. Lean ar aghaidh ar an M1 i dtreo lár na cathrach agus i ndiaidh an Óstáin Regency (ar thaobh do láimhe clé) glac an chéad chasadh ar chlé go hAscaill Uí Ghríofa. Gabh ar chlé ag an gceathrú sraith de shoilse tráchta isteach go hEastát Charlemont agus beidh an bealach isteach go hInstitiúid Oideachais Marino ar thaobh do láimhe deise.

Ó Aerfort Bhaile Átha Cliath –

Ag an Aerfort, gabh an M1 ó dheas i dtreo lár na cathrach. Ná gabh an Tollán. Tiomáin ar an M1 i dtreo lár na cathrach agus i ndiaidh an Óstáin Regency (ar thaobh do láimhe clé) glac an chéad chasadh ar chlé go hAscaill Uí Ghríofa. Gabh ar chlé ag an gceathrú sraith de shoilse tráchta isteach go hEastát Charlemont agus beidh an bealach isteach go hInstitiúid Oideachais Marino ar thaobh do láimhe deise.

Ó lár chathair Bhaile Átha Cliath –

Ó bharr Shráid Uí Chonaill, tiomáin thar Chearnóg Parnell go Bóthar Dhroim Conrach.

Lean na comharthaí don Aerfort.

Tar éis Óstán Skylon (ar thaobh na láimhe clé), gabh ar dheis ag an gcéad chrosbhóthar mór ar Ascaill Uí Ghríofa. Gabh ar chlé ag an gceathrú sraith de shoilse tráchta isteach go hEastát Charlemont agus beidh an bealach isteach go hInstitiúid Oideachais Marino ar thaobh do láimhe deise.

Iompar Poiblí go/ó lár na cathrach:

Seirbhís bhus áisiúilbus uimhir 123 – a théann ó Ascaill Uí Ghríofa go lár na cathrach. Is é an stad bus is cóngaraí ná an stad ar Ascaill Uí Ghríofa ar an taobh eile den bhóthar, ar an taobh clé de gheataí Charlemont. Ag filleadh ó lár na cathrach, tá na stadanna bus cuí ag caifé Bewley ar Shráid Westmoreland, ar Shráid Uí Chonaill (taobh amuigh den siopa Penny’s) agus ar Shráid Chathail Brutha.

Ó Stáisiún Heuston – glac an Luas ar Shráid na Mainistreach agus ansin tá stad bhus 123 díreach taobh amuigh de Penney’s ar Shráid Uí Chonaill a théann díreach chuig Institiúid Oideachais Marino. Is turas 20 nóiméad é seo de ghnáth.

Ó Stáisiún Uí Chonghaile – is féidir leat an Dart go stáisiún Bhóthar Chluain Tarbh a ghlacadh agus ansin gabh ar chlé agus ansin ar dheis suas Bóthar Mhullach Íde. Mar rogha air sin, téann na busanna seo a leanas go han-rialta ó Stáisiún Uí Chonghaile – 27C, 29A agus 42A. Tógfaidh siad thú chuig Bóthar Mullach Íde ar shiúlóid gearr é ó Institiúid Oideachais Marino síos Ascaill Uí Ghríofa.

Ó Aerfort Bhaile Átha Cliath –Téann busanna 41 & 41B go lár na cathrach ón aerfort trí Bhóthar Shoird. Tar den bhus ag Óstán Regency, siúl síos Bóthar Shoird, glac an chéad chasadh eile ar chlé go hAscaill Uí Ghríofa. Lean ar aghaidh go dtí go sroicheann tú Eastát Charlemont, gabh ar chlé agus beidh Institiúid Oideachais Marino ar thaobh na láimhe deise. Ba cheart nach mó an siúlóid ná deich nóiméad ó stad an bhus.