Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Seirbhís do Mhic Léinn faoi Mhíchumas

Tacaíochtaí

Cuireann Seirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath seirbhís do dhaoine faoi mhíchumas ar fáil d’Institiúid Oideachais Marino i gcomhar le hOifigeach Rochtana IOM. Is í aidhm na Seirbhíse do Dhaoine faoi Mhíchumas ná comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do mhic léinn faoi mhíchumas. Ar na tacaíochtaí sin tá:

  • Measúnú ar a riachtanas nuair a chláraíonn an mac léinn leis an tseirbhís chun aon riachtanas foghlama breise a chinneadh
  • Oiliúint agus tacaíocht chúnta teicneolaíochta
  • Pleanáil agus tacaíocht roimh an socrúchán
  • Idirghabháil le teagascóirí/léachtóirí chun ábhair cláir inrochtana a shocrú
  • Iasachtaí leabharlainne breisithe
  • UNILINK – seirbhís teiripe shaothair phraiticiúil do mhic léinn a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu nó atá faoi mhíchumas fisiceach nó a bhfuil galar suntasach leanúnach orthu

Tá tuilleadh eolais ar na cineálacha tacaíochta atá ar fáil ar https://www.tcd.ie/disability/services/

Clárú

Is féidir le mic léinn nua clárú leis an tSeirbhís do dhaoine faoi Mhíchumais ar na bealaí seo a leanas:

  • An Bealach Rochtana ar Oideachas do Dhaoine faoi Mhíchumas (DARE) a úsáid chun dul isteach in IOM
  • A míchumas a chur in iúl agus gur mian leo tacaíochtaí a úsáid nuair atá an fhoirm réamhchláraithe á comhlíonadh ar líne
  • A míchumas a chur in iúl agus gur mian leo tacaíochtaí a úsáid nuair a chláraíonn siad linn an ‘Ionduchtúcháin’ i Meán Fómhair

Bíonn fáilte roimh mhic léinn atá in IOM cheana fáin clárú leis an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas i gcónaí ag céim ar bith dá staidéir. Ba chóir dóibh an mhír ‘Míchumas’ dá gcuntas Maestro a nuashonrú agus teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Oifigeach Rochtana (sonraí teagmhála thíos).

Beidh Fianaise ar Mhíchumas le cur ar fáil, agus cruinniú leis an Oifigeach Rochtana le haghaidh Measúnaithe ar Riachtanas i gceist, nuair a chláraíonn duine leis an tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas.

DS2

Sonraí Teagmhála

Má tá ceist ar bith agat faoin tSeirbhís do Dhaoine faoi Mhíchumas, níl le déanamh ach teagmháil leis an Oifigeach Rochtana, Cian Ó'Raghallaigh. 

Teil: 01 805 7752

Ríomhphost: access@mie.ie