Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Scéim Aisíoctha Táillí

Níl IOM i mbun an riaracháin don Scéimh Aisíoctha Táillí a thuilleadh.

Tá an scéim 2020/2021 dúnta anois. Is féidir eolas faoin scéim don bhliain 2021/2022 a fháil ó Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir in Eanáir 2023 ríomhphost: [email protected]

Tá sé mar chuspóir leis an Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí (“An Scéim”) cistiú a sholáthar le haghaidh an costas a bhaineann le rannpháirtíocht i gcúrsaí agus táillí scrúdaithe a chumhdach ar chúrsaí foghlama gairmiúla a chur i gcrích go rathúil. Tá an cistiú ar fáil do chúrsaí atá ábhartha go díreach do scoileanna, agus a théann chun tairbhe dóibh go díreach, agus atá faoi réir deimhniú/dámhachtain ag údarás creidiúnúcháin cuí atá aitheanta ag an Roinn Oideachais. Cuirfear sonraí ar fáil maidir le conas iarratas a dhéanamh ar an Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí 2022 (cúrsaí/codanna cúrsaí críochnaithe idir an tréimhse 01/09/21 go 31/08/22) sa chiorclán bhliantúil in Eanáir 2023.

 

Sna blianta roimhe sin, riar Institiúid Oideachais Marino (IOM) an Scéim ar son na Roinne. Ó 1 Nollaig 2022, beidh Ionad Tacaíocht Oideachais an Chláir (“Clare ESC”) i gceannas ar riarachán na scéime in ionad IOM. Mar sin, as seo amach, ba cheart aon cheisteanna agus aon teagmháil maidir leis an Scéim a chur chuig ESC an Chláir leis na sonraí teagmhála thíos:

 

  • Ríomhphost: [email protected]
  • Teil: (065) 6845500
  • Seoladh: An Riarthóir, An Scéim Aisíoctha Táillí Múinteoirí, Ionad Tacaíochta Oideachais an Chláir, Tithe an Rialtais, Bóthar Chill Rois, Inis, Co. an Chláir. V95 F782
  • Suíomh: www.clareed.ie