Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Lóistín ar an gCampas

Cuireann eber - www.eber.life - an lóistín ar an gcampas ar fáil in IOM, agus tá sé suite go caoithiúil ar an gcampas. Tá an lóistín gar do lár na cathrach agus tá seirbhís mhaith bus á soláthar ag Bus Átha Cliath; tá stad bus díreach lasmuigh de gheataí an champais. I measc na n-áiseanna áitiúla tá siopaí, bialanna, spórtlann, ollmhargadh, cógaslann agus páirc spóirt.

Rinneadh athchóiriú ar na hárasáin le déanaí chun freastal ar riachtanais na mic léinn, le troscán agus fearais nua-aimseartha. Tá a seomra féin ag gach mac léinn le leaba dúbailte beag agus a seomra folctha féin le cith. Tá córas eochairchártaí i bhfeidhm chun rochtain shlán áisiúil a thabhairt ar gach árasán.

Cuireann Eber béim bhreise ar an ngné shóisialta de shaol na mac léinn, rud a thugann neart deiseanna dóibh meascadh le chéile. Déanann siad gníomhaíochtaí amhail tráth na gceist, imeachtaí bréigéide agus oícheanta scannán a óstáil.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach ar https://eber.life/ie/dublin, seol ríomhphost chugainn ag [email protected], nó cuir glaoch ar oifig eber IOM ag +353 1 254 2248, ba bhréa linn cloisteáil uait!

Apartment view Marino exterior

Basic room Marino Superior room

Scéim Cóiríochta do Mhic Léinn 2023 - 2024

Aidhm na scéime ná tacaíochtaí, a bhfuil géarghá leo, a thabhairt do mhic léinn atá ag tosú sa chéad bhliain dá gcéad bhliain den saol nua sa choláiste. Tá an scéim seo dírithe ar mhic léinn atá faoi mhíbhuntáiste eacnamaíochta. Cuireann muid suas le 8 seomra aonair ar fáil sa lóistín ar champas ag an ráta laghdaithe €160 in aghaidh na seachtaine do mhic léinn sa chéad bhliain. I mbliana d'fhéadfadh líon beag seomraí dhá leaba a bheith ar fáil ag ráta laghdaithe €125 in aghaidh na seachtaine. Le haghaidh tuilleadh eolais agus chun iarratas a chur isteach ar an scéim cóiríochta seo, cliceáil ar an NASC seo nó seol ríomhphost chuig [email protected] do thuilleadh eolais.

Lóistín lasmuigh den champais

De ghnáth bíonn lóistín lasmuigh den champas ar fáil gar don choláiste. Chun liosta nuashonraithe d’áiteanna a fháil glaoigh ar 01 805 7700. Ní bhíonn aon bhaint ag an gcoláiste le haon idirbheartaíochtaí, le haon chomhaontuithe cíosa ná le haon chonarthaí le húinéirí na n-áiteanna cónaithe sin.