Cookies on the Marino Institute of Education website

We use cookies on this website. By using this site, you consent to the use of cookies in accordance with the MIE Website Cookies Policy

Fáilte go campas MIE

Oibrímid go dian chun gur áit chairdiúil é an campas atá deartha ar bhealach a éascóidh cúrsaí do mhic léinn ó thaobh staidéir de agus ó thaobh gníomhaíochtaí seach-churaclaim de. Tá áiseanna nua-aimseartha ar an gcampas chun go mbainfidh na mic léinn taitneamh as a dtréimhse in IOM agus chun go mbeidh tacaíocht ann dóibh lena linn

Tá cóiríocht ar an gcampas, chomh maith le fearann álainn agus páirceanna imeartha, spórtlann nua-aimseartha, roinnt saotharlann ríomhairí, seomra oideachais luath-óige saincheaptha, leabharlann nua-aimseartha agus bialann agus caifé den scoth a mbeidh rud éigin iontu do gach duine.

Creidimid gur cheart timpeallacht iomlánaíoch a chruthú a gcuireann áiseanna nua-aimseartha léi chun eispéireas oideachais ildánach tríú leibhéal den scoth a thabhairt do na mic léinn.