Cookies on the Marino Institute of Education website

We use cookies on this website. By using this site, you consent to the use of cookies in accordance with the MIE Website Cookies Policy

Alumni IOM

Is é aidhm Thionscnamh Alumni IOM ná an Institiúid a nascadh le céimithe IOM ar fud an domhain. Cruthóidh an clár naisc láidre le céimithe trí eolas teagmhála suas le dáta a choinneáil, cainéil leictreonacha chumarsáide ghréasán-bhunaithe a chruthú agus trí chomhordú a dhéanamh ar roinnt clár tosaíochta. Táthar ag súil le go dtiocfadh cláir agus tionscadail as Alumni Marino a thacóidh le céimithe ina gcáilíocht ghairmiúil. Gheobhaidh iar-mhic léinn cuireadh páirt a ghlacadh i bhforbairt IOM.

Sonraí Teagmhála

Oifig Alumni Marino

Institiúid Oideachais Marino

Ascaill Uí Ghríofa

Baile Átha Cliath 9

Teil 01 805 7755 alumni@mie.ie