Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them

Alumni IOM

Is é aidhm Thionscnamh Alumni IOM ná an Institiúid a nascadh le céimithe IOM ar fud an domhain. Cruthóidh an clár naisc láidre le céimithe trí eolas teagmhála suas chun dáta a choinneáil, cainéil leictreonacha chumarsáide ghréasán-bhunaithe a chruthú agus trí chomhordú a dhéanamh ar roinnt clár tosaíochta. Táthar ag súil le go dtiocfadh cláir agus tionscadail as Alumni Marino a thacóidh le céimithe ina gcáilíocht ghairmiúil. Gheobhaidh iar-mhic léinn cuireadh páirt a ghlacadh i bhforbairt IOM.

Sonraí Teagmhála

Oifig Alumni Marino
Institiúid Oideachais Marino
Ascaill Uí Ghríofa
Baile Átha Cliath 9
Teil 01 805 7755 [email protected]